Kreditna podrška poljoprivrednim gazdinstvima

Potpisani Ugovori o regulisanju kreditne podrške sa bankama i osiguravajućim kućama

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije prof. dr Dragan Glamočić potpisao je danas sa predstavnicima banaka i osiguravajućih kuća Ugovoreo regulisanju međusobnih prava i obaveza sa poslovnim bankama i osiguravajućim kućama o kreditnoj podršci i osiguranju poljoprivrednih gazdinstava.

“Ovo su najpovoljniji dinarski krediti na tržištu čiji je cilj podrška sektoru poljoprivrede koji treba da bude zamajac privrednog preporoda zemlje“, rekao je ministar Glamočić. „Poljoprivrednici će od naredne nedelje moći da se prijavljuju kod banaka za subvencionisane kredite“, rekao je ministar i dodao da će „krediti biti na raspolaganju do septembra 2014. godine, kada će se napraviti presek kako bi se videlo koliko je interesovanje poljoprivrednika. Imamo dovoljno obezbeđenih sredstava da i posle septembra nastavimo sa ovakvim kreditiranjem. Do tada nam je raspolaganju oko 35 miliona evra“.

„Ovi krediti su došli u pravom trenutku“, rekao je izvršni direktor za poslove sa stanovništvom Komercijalne banke Živojin Savić. „Krediti od 5 miliona dinara dobro će doći manjim gazdinstvima koji će na ovaj način moći da obnove mehanizaciju koja je stara. Krediti najviše odgovaraju mladima ali i onima koji se opredele da ostanu na selu jer na ovaj način oni dobijaju podršku za svoj ostanak“, dodao je Savić.

„Zadovoljni smo činjenicom da je Ministarstvo prepoznalo potrebu da subvencioniše osiguranje životinja u poljoprivrednim domaćinstvima u Srbiji“, izjavio je predstavnik kompanije „DDOR Novi Sad“ Goran Jelić. „Ugovorom koji je potpisala, država se obavezala da poljoprivrednim gazdinstvima u potpunosti pokrije premiju osiguranja što će svakako dovesti do unapređenje stočarske proizvodnje“, ocenio je Jelić.

Krediti, čiji je rok od jedne do tri godine sa grejs periodom do godinu dana, odobravaju se i isplaćuju u dinarima – bez valutne klauzule. Kamatna stopa je 4% na godišnjem nivou za kredite u stočarstvu i 6% za kredite plasirane u razvoj ratarstva, voćarstva, vinogradarstva, povrtarstva, cvećarstva, kao i kupovinu poljoprivredne mehanizacije i opreme.

Pravo na kreditnu podršku imaju fizička lica – nosioci komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, preduzetnici i pravna lica (zemljoradničke zadruge sa najmanje 10 članova zadruge koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava, mikro i mala pravna lica).

Ukupan iznos kredita za fizička lica, preduzetnike i pravna lica je do 5.000.000 dinara, a za zemljoradničke zadruge do 15.000.000 dinara. Zahtevi za odobrenje kredita mogu da se podnesu od sledeće nedelje do 1. septembra tekuće godine kod banaka sa kojima je ministarstvo sklopilo ugovor.

Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja prava na kreditnu podršku poljoprivrednicima definisano je da se kreditna podrška ostvaruje podnošenjem pismenog zahteva banci uz dostavljanje prateće dokumentacije.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije potpisalo je danas ugovore sa 13 banaka i 6 osiguravajućih kuća. Ugovori su potpisani sa Komercijalnom bankom, Prokredit bankom, Banka Intezom, Kredi – Agrikol bankom, Erste bankom, Hypo bankom, Societe Generale bankom, Opportunity bankom, Sberbankom Srbija, NLB bankom, OTP bankom i Poštanskom štedionicom, kao i sa osiguravajućim kućama DDOR Novi Sad, Delta Đenerali, Dunav osiguranje, Globus, Triglav i Milenijum.

Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na kreditnu podršku poljoprivrednicima je dostupan na veb sajtu Ministarstva.

Za sva pitanja otvoreni su telefoni Info centra ministarstva: 011 260-79-60, 011 260-79-61, kao i E-pošta: office@minpolj.gov.rs.

Kategorije

Veličina teksta
Kontrast