Saopštenja Ministarstva i najave Aktivnosti ministra

Prva zvanična pres konferencija Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine

Ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine Branislav Nedimović sa svojim stručnim timom, održao je danas, 20. decembra 2016. godine prvu zvaničnu pres konferenciju na kojoj su iznete aktuelne informacije o tekućim aktivnostima Ministarstva i planovi za naredni period.

Na konferenciji organizovanoj na Poljoprivrednom fakultetu u Beogradu, pored ministra Nedimovića, govorili su i pomoćnik ministra u sektoru za ruralni razvoj Zoran Janjatović, savetnik ministra za agrarnu politiku Radivoj Nadlački i direktor Uprave za agrarna plaćanja Žarko Radat.

Ministar Nedimović je izjavio da je prethodni period iskorišćen da se sagleda trenutna situacija u kojoj se poljoprivreda nalazi i šta treba učiniti, koji su problemi i prioriteti, i u odnosu na realno stanje stručni tim Ministarstva je odabrao adekvatnu metodologiju po kojoj radi.

 „Napravili smo ambiciozan, ali realan plan za koji smo obezbedili adekvatan budžet koji nameravamo efikasno da iskoristimo. Naša težnja je evropski standard u agraru, i kao cilj sam po sebi, i kao korak u procesu pridruživanja EU“, naglasio je Nedimović.

Posao nam je da obezbedimo harmonizaciju zakonodavstva, uspostavimo sistemske institucije i reformišemo poljoprivrednu politiku kako bi naši poljoprivredni činioci mogli da stvaraju dodatu vrednost u čitavom poljoprivrednom lancu, kako bi iskoristili nove mogućnosti koje stvorimo i kako bi imali resurse – a tu mislim na znanje, ljude, vreme i novac – da svoj posao uz našu podršku obavljaju kako treba, poručio je ministar Nedimović.

„Ovaj posao i radimo, i meni je ogromno zadovoljstvo da danas mogu da kažem da smo uz veliko razumevanje premijera i Vlade obezbedili značajno uvećan budžet za 2017. godinu, da smo usvojili važne zakone i izmene zakonskih rešenja, da smo pripremili nacionalni program za poljoprivredu i ruralni razvoj i strategiju razvoja poljoprivrede do 2020. godine i da su svi projekti kojima smo se bavili u prethodnom periodu stvorili preduslove da u narednu godinu uđemo potpuno spremni i fokusirani na implementaciju, na operativne stvari i naravno na rezultate“, istakao je Nedimović.

Nedimović je ukazao da je tim Ministarstva poljoprivrede i zaštitne životne sredine, pored mera nacionalnog programa odlučan da efikasno reši i neka dugoročna pitanja, pre svega pristup IPARD fondovima uz akreditaciju Uprave za agrarna plaćanja (UAP).

Kako je ministar naveo, sada se jasno vide svi naredni koraci po tom pitanju. „Neki od blokirajućih faktora već su rešeni, a za druge znamo tačno kako i kada će biti rešeni“, rekao je Nedimović.

 Nedimović je je poručio da je želja Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine da poljoprivrednici znaju da će u Ministarstvu imati aktivan servis, da prerađivači u Ministarstvu prepoznaju partnera, a da javnost, domaća i svetska, shvate da je poljoprivreda logično opredeljenje i glavni posao Srbije.

„Poljoprivredno zemljište je naš osnovni resurs, i mi imamo dva važna zadatka – odgovornost da ga zaštitimo i sačuvamo i za buduće generacije i obavezu da iz njega pažljivim planiranjem i predanim radom obezbedimo sve što može da nam da… Samo jedna šaka zemlje može da nam da neverovatno blago, moramo to da cenimo…Mi kao Ministarstvo, evo danas, ulazimo u kampanju za poljoprivredu i verujemo da ste razumeli zašto i da ćete želeti da podelite našu poruku“, zaključio je ministar Nedimović.

Stručni tim MPZŽS upoznao je detaljnije predstavnike medija, ali i studente i profesore Poljoprivrednog fakulteta koji su takođe prisustvovali konferenciji, sa strukturom agrarnog budžeta za 2017. godinu, ključnim promenama u poljoprivrednoj politici, merama podrške, subvencijama, zakonskim rešenjima, IPARD-om…

Kategorije

Veličina teksta
Kontrast