Јавни позиви у 2020. години

Први јавни позив за подношење захтева за одобравање пројекта за ИПАРД подстицаје за диверзификацију пољопривредних газдинстава и развој пословања

Први јавни позив за подношење захтева за одобравање пројекта за ИПАРД подстицаје за диверзификацију пољопривредних газдинстава и развој пословања  погледати – овде

Прилог 1 – Листа прихватљивих инвестиција и трошкова за Први јавни позив за Меру 7 погледати – овде

Образац 1 – Захтев за одобравање пројекта погледати – овде

Образац 2 – Захтев за одобравање исплате погледати – овде

Прилог 4 – Једноставан пословни план погледати – овде

Прилог 5 – Сложени пословни план погледати – овде

Прилог 6 – Критеријуми и показатељи који се користе за процену економске одрживости подносиоца захтева и пројекта погледати – овде

Актуелна верзија Правилника о ИПАРД подстицајима за диверзификацију пољопривредних газдинстава и развој пословања погледати – овде

Измена број 1 Првог Јавног позива за подношење захтева за одобравање пројекта за ИПАРД подстицаје за диверзификацију пољопривредних газдинстава и развој пословања погледати – овде

Категорије

Величина текста
Контраст