Најаве догађаја

Радионица о производњи и пласману органских и производа са ознакама географског порекла

У оквиру 85. Међународног сајма пољопривреде у Новом Саду, сутра, 16. маја, у 11 сати у Конгресном центру Мастер Новосадског сајма, биће одржана радионица о искуствима и изазовима у производњи и пласману органских производа и производа са ознакама географског порекла.

Радионица ће бити организована у склопу недавно започете реализације твининг пројекта „Јачање капацитета за спровођење и даљи развој законодавства у области органске производње и политике квалитета пољопривредних и прехрамбених производа“ који је финансиран од стране Европске уније.

Циљ је да се кроз рад са експертима и примену најбоље праксе земаља ЕУ (Италије, Француске и Аустрије) подигне ниво оспособљености надлежних институција у креирању и спровођењу аграрне политике у области органске производње и политике квалитета пољопривредних и прехрамбених производа.

Италијанска искуства у овој области учесницима радионице представиће Бeнeдeтo Бaлaтoрe, представник италијанског Mинистaрства пoљoприврeдних, прeхрaмбeних и шумских пoлитикa.

Балаторе ће између осталог, говорити на тему сарадње институција надлежних за политику квалитета хране и удруживања произвођача органских производа и производа са ознакама географског порекла.

Категорије

Величина текста
Контраст