Саопштења Министарства

Раст извоза кукуруза неће довести до мера забране или увoђења такси

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије прати сва кретања на тржишту пољопривредних производа. Раст извоза воћа и житарица се нас

тавља. Посебно је велика тражња за кукурузом кога је у претходној години било у изобиљу па су забележени и рекордни приноси у појединим регионима. Ипак у неким деловима света није било тако, па је појачана тражња за кукурузом.

Ресорно министарство бележи повећан извоз и тражњу за нашом најзначајнијом житарицом али  не планира да уводи меру забране извоза кукуруза нити било које друге житарице. Такође неће бити уведене додатне таксе на извоз.

Према подацима Републичког завода за статистику од 25. септембра 2020. године жетвене површине кукуруза су износиле 996.527 хектара уз остварену производњу од око 8 милиона тона и просечни принос од 8,1 t/ha. У односу на прошлу годину очекивана производња кукуруза  је за 9,6% већа, а у односу на десетогодишњи просек (2010-2019) већа је за 29,4%.

Одличном производњом оствареном у 2020. години биће задовољене домаће потребе у тржишној 2020/21 години, од чега ће чак 3,8 милионa тона кукуруза бити расположиво за извоз.

Према расположивим подацима Управе царина, у периоду од октобра, када почиње тржишна година, до децембра, извезено је 1.330.237,08 тона кукуруза.

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде улагањима у пољопривредну инфраструктуру, а пре свега у 

системе за наводњавање, настојаће да одржи тренд раста производње. У току је реализација 49 пројеката система за наводњавање широм Србије.

Категорије

Величина текста
Контраст