Саопштења пољопривредне инспекције

Регистрован мањи број неправилности у контролама везаним за безбедност хране биљног и мешовитог порекла у 2014 години у односу на предходне године

 • Извршен већи број контрола у односу на предходне године.
 • Покренут већи број казнених и управних мера у односу на 2013 годину.
 • Мањи проценат регистрованих неправилности (у 2013 години је регистровано 16,5% а у 2014 години 13,6%)

 

2012 2013 2014
Број контрола 4.057 4.076 4.597
Проценат неправилности 13,7% 16,7% 13,6%
Казнене мере 104 111 147
Управне мере 850 736 764

 

Број контрола (2011-2014)

Gravikon 1 polj insp

 

 

 

 

Grafikon 2 polj insp

 

 

 

 

 

 

 

Одељење пољопривредне инспекције за безбедност хране биљног и мешовитог порекла, контролу обрађивача дувана и произвођача дуванских производа, је у 2014 години извршило 4597 контрола.

У 627 (13,6%) случајева су утврђене одређене неправилности у раду. У складу са законом поднете су :

 • Управне мере:
 1. Решења о забрани производње (97) – Не испуњавање услова за производњу –укрштање путева , просторије, сумња на безбедност сировина/ Закон о надзору над прехрамбеним производима биљног порекла и Закон о безбедности хране
 2. Решење о забрани промета (120) – Истекао рок употребе, квалитет који не одговара прописаном, недостатак декларације, продаја у ринфузу производа за које је правилницима о квалитету забрањен промет у ринфузу / Закон о надзору над прехрамбеним производима биљног порекла
 3. Наређујућа решења о отклањању неправилности (462) – Најчешће су издавана у циљу обезбеђења доказа о безбедности производа и отклањања недостататака у декларисању, успостављању ДХП, ДПП И ХАЦЦП као и стављање ван промета производа.
 • Казнене мере:

Мере су подношене због констатованих неправилности по питању услова за производњу , услова хигијене и квалитета и безбедности производа / Закон о надзору над прехрамбеним производима биљног порекла и Закон о безбедности хране(укупно 147) .

 • број захтева за покретање прекршајног поступка 103
 • број пријава за привредне преступе 44

Стављено ван промета укупно 235.379  килограма и 26.805 литра.

Најчешћи разлози стављања робе ван промета су били:

 1. Недоступност доказа о безбедности : кукуруз кокичар 458 kg/ свеже воће и поврће 19.594 kg/ прерада воћа 21 kg/ смрзнуто поврће 25.204 kg /зачини 64 kg/ палмино уље 2.100  l
 2. Смањен садржај воћног удела:/ воћни сокови и нектари 24.050  l
 3. Присуство микотоксина: кукуруз кокичар 9.200 kg/ какао производи 35.024 kg/ кукурузно брашно 4.200 kg
 4. Навођење нетачних и погрешних података на декларацији: брашно 35.423 kg/ воћни сокови и нектари 617   l/ прерада воћа 1.631 kg
 5. Не задовољава стандард: дуван 900 kg
 6. Непоседовање евиденционих маркица за брашно брашно 6.929 kg
 7. Истекао декларисани рок употребе: разни производи 17.981 kg и 38  l

Категорије

Скорашњи чланци

Величина текста
Контраст