Виноградарство и винарство

Рејонизација

Овде можете погледати рејоне рејонизације

 • ПОЦЕРСКО-ВАЉЕВСКИ РЕЈОН погледати – овде
 • РЕЈОН НЕГОТИНСКА КРАЈИНА погледати – овде
 • КЊАЖЕВАЧКИ РЕЈОН погледати – овде
 • МЛАВСКИ РЕЈОН погледати – овде
 • ТОПЛИЧКИ РЕЈОН погледати – овде
 • НИШКИ РЕЈОН погледати – овде
 • НИШАВСКИ РЕЈОН погледати – овде
 • ЛЕСКОВАЧКИ РЕЈОН погледати – овде
 • ВРАЊСКИ РЕЈОН погледати – овде
 • ЧАЧАНСКО – КРАЉЕВАЧКИ РЕЈОН погледати – овде
 • РЕЈОН ТРИ МОРАВЕ погледати – овде
 • БЕОГРАДСКИ РЕЈОН погледати – овде
 • ШУМАДИЈСКИ РЕЈОН погледати – овде
 • СРЕМСКИ РЕЈОН погледати – овде
 • СУБОТИЧКИ РЕЈОН погледати – овде
 • РЕЈОН ТЕЛЕЧКА погледати – овде
 • ПОТИСКИ РЕЈОН погледати – овде
 • БАНАТСКИ РЕЈОН погледати – овде
 • ЈУЖНОБАНАТСКИ РЕЈОН погледати – овде
 • БАЧКИ РЕЈОН погледати – овде
 • СЕВЕРНОМЕТОХИЈСКИ РЕЈОН погледати – овде
 • ЈУЖНОМЕТОХИЈСКИ РЕЈОН погледати – овдe

Учесници на изради Рејонизације виноградарских географских производних подручја Србије

Питања везана за појашњења и прецизирање припадности микролокалитета одређеним виноградарским географским производним подручјима можете упутити на e-mail адресу: jkuzmanovic@minpolj.gov.rs

Пoртaл винoгрaдaрских гeoгрaфских прoизвoдних пoдручja Србиje (винoгрaдaрски рejoин и винoгoрja)

Oбрaзaц зa прeдлoгe зa измeнe и дoпунe рejoнизaциje

 

1.1. Pocersko-valjevski rejon 1.2. Rejon Negotinska krajina 1.3. Knjazevacki rejon
1.4. Mlavski rejon 1.5. Toplicki rejon 1.6. Niski rejon
1.7. Nisavski rejon 1.8. Leskovacki rejon 1.9. Vranjski rejon
1.10. Cacansko-kraljevacki rejon 1.12. Beogradski rejon
1.13. Sumadijski rejon 2.1. Sremski rejon 2.2. Suboticki rejon
2.3. Rejon Telecka 2.4. Potiski rejon 2.5. Banatski rejon
2.6. Juznobanatski rejon 2.7. Backi rejon 3.1. Severnometohijski rejon
3.2. Juznometohijski rejon Vinogradarski rejoni Srbije Vinorodna Srbija

Категорије

Величина текста
Контраст