Саопштења пољопривредне инспекције Саопштења Министарства

Резултати контрола биљних уља и маргарина и производа од кафе

У склопу редовних активности пољопривредни инспектори су у циљу провере безбедности и квалитета кафе узели 30 узорака производа од кафе и 20 узорака биљних уља и маргарина.

Код биљних уља и маргарина само један узорaк није одговарaо прописима и то због ситних слова на декларацији.

Код испитиваних производа од кафе, декларација није одговарала у 9 случaјева а у једном случају је утврђено недозвољено присуство сурогата у мешавини пржене кафе.

У истом периоду извршена је контрола 65 објеката који се баве производњом производа од кафе током којих су утврђене следеће неисправности:

  • 4 субјекта нису  спровела неопходне мере и услове хигијене у складу са наменом

              и важећим прописима;

  • 12 субјеката није успоставило систем и процедуре које се односе на следљивост;
  • 25  субјеката нема успостављен систем за осигурање безбедности хране

               по принципима HASSP;

  • 13 субјеката није уписано у Централни регистар;
  • 14 субјеката нема усклађену декларацију са прописима;

Након спроведеног  планираног мониторинга безбедности и квалитета биљних уља и маргарина, као и производа од кафе може се закључити да се на тржишту  налазе безбедна и квалитетна биљна уља и маргарини док је утврђена неправилност код производа од кафе који у неким случајевима  нису добро декларисани а у једном случају је утврђен случај обмане потрошача где је у млевеној прженој кафи потврђен је сурогат.

У свим случајевима утврђених неправилности поднете су законом предвиђене мере.

Категорије

Величина текста
Контраст