Саопштења Министарства

Резултати контрола хране инспекцијских служби Министартва пољопривреде, шумарства и водопривреде

саопштење

Инспекције Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде – ветеринарска пољопривредна и фитосанитарна, од почетка године до септембра месеца, кроз редовне и ванредне контроле обавиле су преко сто хиљада контрола и са тржишта повукле храну небезбедну за потрошаче. Инспекције су храну из промета повукле из разлога недостатака следљивости, истека рока трајања, непрописног декларисања, неиспуњавања услова за производњу или непоштовања односно неусклађености са законским прописима као и других неусаглашености.

 

Ветеринарска инспекција 25 управних округа, је за период од 01. јануара 2019. године до септембра текуће године, кроз 4.129 ванредних службених контрола у месарaма, самопослугама, продавницама деликатеса, продавницама рибе, затим угоститељским објекима, објектима брзе хране, пијацама и другим објектима, утврдила 848 неусаглашености. Том приликом наложила је 791 корективних мера, издала 758 решења и поднела 191 пријаву. У поменутом периоду је нешкодљиво поништено преко 34,5 тона хране животињског порекла од чега: меса и производа од меса 28.589 kg, млека и производа од млека 2.617 kg, рибе и производа од рибе 470 kg, јаја 86.707kom, меда 22 kg и остале хране животињског порекла 2.805 kg. Спроводећи редовне контроле у 13.190 објеката обухваћених контролама, ветеринарска инспекција Министарства пољопривреде је у истом периоду, кроз 12.607 решења наложила мере за отклањање недостатака и поднела 2.804 пријава. Извршено је и 116 службених контрола нерегистрованих објеката. Разлог повлачења хране је најчешће недостатак следљивости и истека рока трајања производа али и микробиолошки параметри изнад референтних вредности за одређену храну.

 

Пољопривредни инспектори су од почетка године у области безбедности хране обавили укупно 5.233 контроле, како у редовном тако и у другој врсти надзора и том приликом ван промета ставили око 896 тона прехрамбених призвода биљног порекла и  44.467 литара пића. Ван промета због неодговарајуће декларације или истеклог рока стављено је 41.512 литара алкохола и алкохолног пића и 2.955 литара безалкохолног пића, док се из групе прехрамбених производа биљног порекла, због недостатка анализа на безбедност хране, следљивости и неодговарајуће декларације из промета највише повлачило брашно, тестенине, замрзнуто поврће, уље, маргарин, чај. Од почетка године пољопривредна инспекција донела је 54 Решења о забрани производње, 214 Решења о забрани промета. Због констатованих неправилности по питању услова за производњу, услова хигијене и квалитета и безбедности производа поднела је укупно 274 казнених мера.

 

Фитосанитарни инспектори су на граничним прелазима, у периоду од 01. јануара 2019. године, до данас, обавили  преглед 46.654  пошиљака биља у укупној тежини од 675.940,55 тона и 9619 пошиљака дрвене грађе укупне количине од 361.417,02 m3.

У наведеном периоду гранични фитосанитарни инспектори су донели 222 решења о забрани увоза, из разлога присуства карантински штетних организама, присуства штетних организама у већем проценту од дозвољеног или недостатка документације. Решења о збрани увоза су донета за биље  у количини од 2553,56 тона  и 259,51 m3. У наведеном периоду 13 пошиљака јужног воћа и поврћа је нешкодљиво уништено због повећаног садржаја средстава за заштиту биља док су 3 враћене пошиљаоцу. Једна пошиљака јужног воћа је враћена с граничног прелаза јер је пристигла промрзла, док су 4 из истог разлога нешкодљиво уништене.  

 

На основу донетих решења граничних фитосанитарних инспектора, наведене пошиљке су или враћене земљи извозници са граничних прелаза на основу визуелних прегледа и консататације да не одговарају законским прописима или на основу лабораторијских анализа које су показале да пошиљке не одговарају законским прописима, или су пошиљке  уништене на безбедан и нешкодљив начин.

 

Инспектори Одсека граничне фитосанитарне инспекције за контролу пошиљака на местима царињења у наведеном периоду при увозу обавили су редовну контролу 58.960 пошиљака хране и хране за животиње биљног и мешовитог порекла, односно 177.454 производа.  Анализирано је 8662 производа, а донето 402 закључака о отклањању недостатака производа. Такође, забрањен је увоз и стављање у промет хране и хране за животиње у количини од 627.667,42 килограма, а на основу 104 донетих решења о забрани увоза. Разлози забране увоза и стављања у промет ове хране пре свега су везани за недостатке који се односе на непостојање декларација на српском језику, затим због неадекватанног квалитета производа, недозвољене употреба адитива, микробиолошке неисправности хране, повећаног нивоа тешких метала или присуства токсина у храни.

Категорије

Величина текста
Контраст