Saopštenja poljoprivredne inspekcije

Sa tržišta povučena mlečna čokolada zbog prisustva plesni

Rezultati akcijske kontrole, koju su u skladu sa Zakonom o bezbednosti hrane i Zakonom o inspekcijskom nadzoru, sproveli poljoprivredni inspektori kod dvanaest subjekata koji obavljaju delatnost proizvodnje čokolade, kakao i konditorskih proizvoda, pokazali su da od osamnaest uzetih službenih uzoraka (7 čokolada i 11 krem proizvoda), 5 uzoraka u konačnom postupku nije odgovaralo propisanim zahtevima.

Propisanim zahtevima nisu odgovarali:

– 1 uzorak mlečne čokolade nije bezbedan – neusaglašenosti sa propisanim zahtevima u pogledu sadržaja plesni

– 2 uzorka krem proizvoda – neusklađenost deklaracije sa propisima

– 2 uzorka krem proizvoda – ne ispunjava uslove kvaliteta i deklarisanja

Van prometa, ovom prilikom, stavljeno je ukupno 5.380,15 kilograma ovih proizvoda. Kontrole su obavljene sa ciljem monitoringa usklađenosti poslovanja sa odredbama Zakona o bezbednosti hrane uzorkovanjem gotovog proizvoda u odnosu na bezbednost i kvalitet gotovog proizvoda.

Rešenjem nadležnog poljoprivrednog inspektora iz prometa je povučen proizvod proizvođača „Banat 1894“ d.o.o. Vršac, Stepe Stepanovića 6., – „Original Banat, Mlečna čokolada sa visokim sadržajem mleka“; neto količina 90 grama; najbolje upotrebiti do: L 21.10.2018 (ujedno i serijski broj-lot), proizveden u količini od 4.305,15 kilograma. Poljoprivredna inspekcija naredila je povlačenje predmetne serije zbog neusaglašenosti sa propisanim zahtevima u pogledu prisustva plesni.  Proizvođač je u skladu sa zakonskom procedurom izvršio opoziv proizvoda i na svom Web sajtu dao je OBAVEŠTENJE kupcima  o opozivu navedenog proizvoda, kao i informacija krajnjim kupcima da ukoliko predmetni proizvod imaju u posedu, isti vrate.

U svim slučajevima utvrđenih neusaglašenosti u poslovanju kontrolisanih subjekata preduzimaju se zakonom propisane upravne i kaznene mere.

Prema daljem planu aktivnosti, nakon izvršenog monitoringa kvaliteta i bezbednosti čokolada, kakao i konditorskih proizvoda, započeta je kontrola proizvodnih pogona u kojima se proizvode ovi proizvodi na celoj teritoriji Republike Srbije. Pomenute kontrole trajaće do kraja novembra tekuće godine.

Ovde možete pogledati IZVEŠTAJ.

Kategorije

Skorašnji članci

Veličina teksta
Kontrast