Саопштења Министарства

Саопштење – Упутство за преузимање дозвола јул 2022

саопштење

Поштовани,

Овим путем вас обавештавамо да је Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде на основу предлога Комисијe за разматрање захтева за дозволу извоза основних пољопривредно прехрамбених производа битних за становништво, одобрило извоз одређених количина рафинисаног уља од семена сунцокрета у ринфузи (ех остало од семена сунцокрета), из сопствене производње привредних субјеката, а све по позиву објављеном 25.07.2022. године на сајту Министарства.

Обавештавамо привредне субјекте који су поднели захтев за дозволу извоза основних пољопривредно прехрамбених производа битних за становништво, да дозволе могу преузети у просторијама Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде у Београду, Немањина 22-26, у понедељак 01.08.2022. године, у термину од 12:00 до 15.30 часова, на 9. спрату канцеларија бр. 17., као и сваког наредног радног дана у периоду од 8.00 до 15.30 часова. Контакт особа Јелена Максимовић, телефон 011/ 3616-278

Уколико нисте у могућности да дозволу преузмете лично и желите да је добијете путем поште молимо вас да нас о томе обавестите на имејл zahtevi.izvoz@minpolj.gov.rs. 

Напомена:

-Уколико дозволу преузима лице које није законски заступник привредног субјекта, неопходно је да приложи овлашћење за преузимање дозволе на меморандуму привредног субјекта потписано од стране овлашћеног лица.

– оргинал дозволе за извоз важе до 31. августа 2022. године и неопходно их је дати на увид царини приликом сваког извоза.

Категорије

Скорашњи чланци

Величина текста
Контраст