Саопштења Министарства и најаве Најаве догађаја

Саопштење – Упутство за преузимање дозвола јун 2022

саопштење

Овим путем вас обавештавамо да је Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде на основу предлога Комисија за разматрање захтева за дозволу извоза основних пољопривредно прехрамбених производа битних за становништво, одобрило извоз пољопривредних и прехрамбених производа и то:

  1. Сви поднети захтеви за извоз пшенице су одобрени у траженим количинама
  2. Количине по поднетим захтевима за кукуруз и прекрупу умањене су коефицијентом од 0.355852105

(по формули одбрена квота од 150.000 тона / укупна количина робе по поднетим захтевима * тражена количина)

Обавештавамо привредне субјекте који су поднели захтев за дозволу извоза основних пољопривредно прехрамбених производа битних за становништво, за јун месец 2022. године, да дозволе могу преузети у просторијама Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде у Београду, Немањина 22-26, у уторак 31.05.2022. године, у термину од 12 до 15.30 часова, на 9. спрату канцеларија бр. 17., као и сваког наредног радног дана у периоду од 7.30 до 15.30 часова. Контакт особа Јелена Максимовић, телефон 011/ 3616-278

Уколико нисте у могућности да дозволу преузмете лично и желите да је добијете путем поште молимо вас да нас о томе обавестите на имејл zahtevi.izvoz@minpolj.gov.rs. 

Неискоришћене дозволе издате за мај месец 2022. године могу се у складу са Одлуком о привременом ограничењу извоза основних пољопривредно прехрамбених производа битних за становништво („Службени гласник РС“ бр. 49/2022, 52/2022, 57/2022, 59/2022 и 61/22) искористити до краја јуна месеца 2022. године.

Напомена:

-Уколико дозволу преузима лице које није законски заступник привредног субјекта, неопходно је да приложи овлашћење за преузимање дозволе на меморандуму привредног субјекта потписано од стране овлашћеног лица.

– оргинал дозволе за извоз важе за цео месец јун и неопходно их је дати на увид царини приликом сваког извоза у току месеца.

-уколико доказ о уплати таксе није послат истовремено са захтевом, неопходно је донети доказ о уплати приликом преузимања дозволе, односно доставити путем е-маила приликом подношења захтева за доставу дозволе поштом.

Категорије

Величина текста
Контраст