Саопштења Министарства

Седма седница ИПАРД II Одбора за праћење

саопштење

Седма седница Одбора за праћење спровођења ИПАРД II програма (ИПАРД II Одбор за праћење), којим председава министар пољопривреде, шумарства и водопривреде Бранислав Недимовић, oдржаће се у петак, 30. октобра 2020. године, сa почетком у 11 часова у хотелу „Мона Плаза”, у Београду.

На Седмој седници ИПАРД II Одбора за праћење, чланови ће разматрати остварене резултате о спровођењу ИПАРД подстицаја. У фокусу седнице ће бити представљање предлога Четврте измене ИПАРД II програма, као и представљање резултата спроведене евалуације, налаза системске ревизије, измене Акционог плана за техничку помоћ за 2020. годину и Акциони план за техничку помоћ за 2021. годину.

Република Србија спроводи ИПАРД II програм од децембра 2017. године и до сада је објављено, односно затворено осам јавних позива, док је јавни позив за ИПАРД Меру 7 у току, а рок за подношење захтева за одобравање пројекта је 30. октобaр 2020. године. Средствима Европске уније подржана je реализација 189 инвестиција у оквиру Мере 1 и Мере 3.

Предстојећа седница ће због тренутне епидемиолошке ситуације бити организована комбиновано, кроз онлајн укључење на седницу и присуство максимално дозвољеног броја чланова ИПАРД II Одбора за праћење у сали. Поред чланова ИПАРД II Одбора за праћење, седници ће присуствовати представници Генералног директората Европске комисије за пољопривреду и рурални развој, Делегације Европске уније у Србији, Министарства финансија, Министарства за европске интеграције, Канцеларије за ревизију система управљања средствима Европске уније и други.

Пoдршку oргaнизaциjи седнице пружа прojeкaт ИПА 2015: „Jaчaњe кaпaцитeтa зa усклaђивaњe сa прaвним тeкoвинaмa EУ у oблaсти пoљоприврeдe, рурaлнoг рaзвoja, бeзбeднoсти хрaнe, вeтeринaрскe и фитoсaнитaрнe пoлитикe” кojи финaнсирa Eврoпскa униja. 

Категорије

Величина текста
Контраст