Саопштења Министарства

Седница ИПАРД Одбора за праћење

Последња, Једанаеста седница ИПАРД II Одбора за праћење, oдржана је у среду, 28. јуна 2023. године. Чланови Одбора разматрали су остварене резултате и напредак у спровођењу ИПАРД II програма. Закључно са 27. јуном 2023. године, средствима Европске уније подржана je реализација 786 пројеката у укупном износу од 69,2 мил. EUR јавне подршке, од чега допринос Европске уније износи 51,9 мил. EUR.

У наставку је одржана Прва седница ИПАРД III Одбора за праћење. Главне теме односиле су се на представљање Пословника о раду Одбора, Плана вредновања за ИПАРД III програм, Плана активности видљивости и комуникације за период 2021-2027, као и критеријума за бодовање и рангирање у оквиру ИПАРД мере Диверзификација пољопривредних газдинстава и развој пословања. Такође, члановима је представљена Прва измена ИПАРД III програма, као и наредни кораци у погледу почетка имплементације ИПАРД III програма.

Седницама Одбора председавала је Милица Ђурђевић, државна секретарка Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде. Државна секретарка је у изјави за Танјуг истакла да су интензивне припреме за реакредитацију постојећих мера ИПАРД III програма подршке пољопривредним произвођачима у завршној фази. Такође, навела је да се истворемено припрема и документација, правилници и процедуре за мере које ће бити по први пут спроведене у овом програмском периоду и то: Мера 4 која се односи на агро-еколошко климатске мере и органску производњу и Мера 5 која се односи на спровођење Локалних стратегија руралног развоја по ЛЕАДЕР приступу.

Седницама ИПАРД Одбора за праћење, поред чланова присуствовали су и представници Европске комисије, Делегације Европске уније у Републици Србији, Министарства финансија, Министарства за европске интеграције, Канцеларије за ревизију система управљања средствима Европске уније и други.

Након одржаних седница, представници Европске комисије у пратњи представника ИПАРД Управљачког тела и ИПАРД агенције посетили су кориснике ИПАРД подршке у циљу представљања примера добре праксе.

Категорије

Величина текста
Контраст