Квалитет и декларисање

Сертификациона тела овлашћена од стране мпзжс за спровођење контроле квалитета и посебних својстава пољопривредних и прехрамбрених производа са ознакама географског порекла

Ред.бр.

НАЗИВ И АДРЕСА ПРАВНОГ ЛИЦА

1.

ORGANIC CONTROL SYSTEM SUBOTICA

Трг цара Јована Ненада 15/I, 24000 Суботица

Директор – Ненад Новаковић

Тел. 024/554-600

info@organica.rs

2.

ЦЕНТАР ЗА ИСПИТИВАЊЕ НАМИРНИЦА

Змаја од Ноћаја 11, 11000 Београд

Директор – Жељко Хуљев

Тел. 011/2185-567

kontakt@cin.co.rs

Категорије

Величина текста
Контраст