Kvalitet i deklarisanje

Sertifikaciona tela ovlašćena od strane mpzžs za sprovođenje kontrole kvaliteta i posebnih svojstava poljoprivrednih i prehrambrenih proizvoda sa oznakama geografskog porekla

Red.br.

NAZIV I ADRESA PRAVNOG LICA

1.

ORGANIC CONTROL SYSTEM SUBOTICA

Trg cara Jovana Nenada 15/I, 24000 Subotica

Direktor – Nenad Novaković

Tel. 024/554-600

info@organica.rs

2.

CENTAR ZA ISPITIVANJE NAMIRNICA

Zmaja od Noćaja 11, 11000 Beograd

Direktor – Željko Huljev

Tel. 011/2185-567

kontakt@cin.co.rs

Kategorije

Skorašnji članci

Veličina teksta
Kontrast