Kvalitet i deklarisanje

Sertifikaciona tela ovlašćena od strane mpzžs za sprovođenje kontrole kvaliteta i posebnih svojstava poljoprivrednih i prehrambrenih proizvoda sa oznakama geografskog porekla

Red.br. NAZIV I ADRESA PRAVNOG LICA
1. ENOLOŠKA STANICA VRŠAC

Heroja Pinkija 49, 26300 Vršac

Direktor – Stana Dimitrijević

Tel. 013/821-600; 069/320-30-19

stana.dimitrijevic@enoloskastanica.com

2. ORGANIC CONTROL SYSTEM SUBOTICA

Trg cara Jovana Nenada 15/I, 24000 Subotica

Direktor – Nenad Novaković

Tel. 024/554-600

info@organica.rs

 

3.

CENTAR ZA ISPITIVANJE NAMIRNICA

Zmaja od Noćaja 11, 11000 Beograd

Direktor – Željko Huljev,

Tel. 011/2185-567

kontakt@cin.co.rs

 

Kategorije

Skorašnji članci

Veličina teksta
Kontrast