Виноградарство и винарство

Списак овлашћених лабораторија за испитивање квалитета шире, вина и других производа

Лабораторије које је Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, овластило за испитивање квалитета шире, вина и других производа су:

 

  1. за обављање физичко-хемијских испитивања и сензорног оцењивање шире, вина и других производа – у циљу обавезног испитивања квалитета и сензорно оцењивање шире, „стоног“ вина (вина без географског порекла) и других производа пре пуњења, декларисања и стављања у промет, као и других испитивања за потребе произвођача (потребе произвођача):

Редни број

Лабораторија

Адреса лабораторије

Датум овлашћивања

1.

Друштво за контролу квалитета и квантитета робе Југоинспект АД, Београд, Завод Топчидер

Теодора Драјзера 11, 11000 Београд

 

27.02.2012. године

2.

Енолошка станица Вршац ДОО, Вршац

Хероја Пинкија 49,

26300 Вршац

29.02.2012. године

3.

СП лабораторија АД, Бечеј

Индустријска 3,

21220 Бечеј

28.03.2012. године

4.

ЕКО-ЛАБ друштво са ограниченом одговорношћу за управљање квалитетом

Падинска скела

Горских јасенова 8,

11213 Падинска Скела

04.12.2012. године

5.

ДОО предузеће за пружање лабораторијских услуга АЛФА ЛАБ, Александровац *

Крушевачка 36,

37230 Александровац

26.04.2013. године

*

6.

Универзитет у Новом Саду,

Технолошки факултет Нови Сад

Булевар цара Лазара 1,

21000 Нови Сад

01.08.2014. године

7.

PROFI LAB ДОО

Веле Нигринове 1,

11118 Београд-Врачар

21.04.2022. године

 

  1. за обављање физичко-хемијских испитивања, микробиолошких испитивања и сензорно оцењивање шире, вина и других производа – за испитивања квалитета и сензорно оцењивање „стоног сортног“ вина, службених узорака у поступку инспекцијског надзора, у поступку увоза, извоза, поступку везаном за географско порекло и слично (службене потребе):

Редни број

Лабораторија

Адреса лабораторије

Датум овлашћивања

1.

Друштво за контролу квалитета и квантитета робе Југоинспект АД, Београд, Завод Топчидер

Теодора Драјзера 11, 11000 Београд

 

27.02.2012. године

2.

Енолошка станица Вршац ДОО, Вршац

Хероја Пинкија 49,

26300 Вршац

29.02.2012. године

3.

СП лабораторија АД, Бечеј

Индустријска 3,

21220 Бечеј

28.03.2012. године

4.

ЕКО-ЛАБ друштво са ограниченом одговорношћу за управљање квалитетом

Падинска скела

Горских јасенова 8,

11213 Падинска Скела

04.12.2012. године

5.

ДОО предузеће за пружање лабораторијских услуга АЛФА ЛАБ, Александровац *

Крушевачка 36,

37230 Александровац

26.04.2013. године

*

6.

Универзитет у Новом Саду,

Технолошки факултет Нови Сад

Булевар цара Лазара 1,

21000 Нови Сад

01.08.2014. године

7.

PROFI LAB ДОО

Веле Нигринове 1,

11118 Београд-Врачар

21.04.2022. године

 

  1. за сарадњу са министарством надлежним за послове пољопривреде и националним лабораторијама других земаља, организацију упоредних тестова између овлашћених лабораторија, организацију послова потврде анализе и суперанализе за потребе овлашћених лабораторија, организацију обука за кандидате за сензорне оцењиваче и провере способности сензорних оцењивача и слично (националне потребе):

Редни број

Лабораторија

Адреса лабораторије

Датум овлашћивања

1.

Друштво за контролу квалитета и квантитета робе Југоинспект АД, Београд, Завод Топчидер

Теодора Драјзера 11, 11000 Београд

 

27.02.2012. године

2.

Енолошка станица Вршац ДОО, Вршац

Хероја Пинкија 49,

26300 Вршац

29.02.2012. године

3.

СП лабораторија АД, Бечеј

Индустријска 3,

21220 Бечеј

28.03.2012. године

4.

ЕКО-ЛАБ друштво са ограниченом одговорношћу за управљање квалитетом

Падинска скела

Горских јасенова 8,

11213 Падинска Скела

04.12.2012. године

5.

ДОО предузеће за пружање лабораторијских услуга АЛФА ЛАБ, Александровац *

Крушевачка 36,

37230 Александровац

26.04.2013. године

*

6.

PROFI LAB ДОО

Веле Нигринове 1,

11118 Београд-Врачар

21.04.2022. године

 

* ДОО предузеће за пружање лабораторијских услуга „АЛФА ЛАБ“, Александровац није овлашћено да издаје званичне извештаје о лабораторијским анализама, односно да обавља званично испитивање квалитета и сензорно оцењивање пре пуњења, декларисања и стављања у промет и испитивање за службене потребе шире, вина и других производа произвођача вина који је сувласник, односно власник ове лабораторије.

 

  1. за вршења изотопских испитивања и других сложених анализа

Редни број

Лабораторија

Адреса лабораторије

Датум овлашћивања

1.

СП лабораторија АД, Бечеј,

Индустријска 3,

21220 Бечеј

28.03.2012. године

 

Категорије

Величина текста
Контраст