Vinogradarstvo i vinarstvo

Spisak ovlašćenih laboratorija za ispitivanje kvaliteta šire, vina i drugih proizvoda

Laboratorije koje je Ministarstvo poljoprivrede, na osnovu Javnog poziva za ovlašćivanje, ovlastilo za ispitivanje kvaliteta šire, vina i drugih proizvoda su:

  1. za obavljanje fizičko-hemijskih ispitivanja i senzornog ocenjivanje šire, vina i drugih proizvoda – u cilju obaveznog ispitivanja kvaliteta i senzorno ocenjivanje šire, „stonog“ vina (vina bez geografskog porekla) i drugih proizvoda pre punjenja, deklarisanja i stavljanja u promet, kao i drugih ispitivanja za potrebe proizvođača (potrebe proizvođača):

Redni broj

Laboratorija

Adresa laboratorije

Datum ovlašćivanja

1.

Društvo za kontrolu kvaliteta i kvantiteta robe „Jugoinspekt“ AD, Beograd, Zavod „Topčider“

Teodora Drajzera 11, Beograd

 

27.02.2012. godine

2.

Enološka stanica“ DOO, Vršac

Heroja Pinkija 49, Vršac

29.02.2012. godine

3.

SP laboratorija“ AD, Bečej

Industrijska 3, Bečej

28.03.2012. godine

4.

EKO-LAB“ DOO za upravljanje kvalitetom,

Padinska skela

Industrijsko naselje bb, Beograd (Padinska Skela)

04.12.2012. godine

5.

DOO preduzeće za pružanje laboratorijskih usluga „ALFA LAB“, Aleksandrovac *

Kruševačka 36, Aleksandrovac

26.04.2013. godine

*

6.

Univerzitet u Novom Sadu,

Tehnološki fakultet Novi Sad

Bulevar cara Lazara 1,

21000 Novi Sad

01.08.2014. godine

 

  1. za obavljanje fizičko-hemijskih ispitivanja, mikrobioloških ispitivanja i senzorno ocenjivanje šire, vina i drugih proizvoda – za ispitivanja kvaliteta i senzorno ocenjivanje „stonog sortnog“ vina, službenih uzoraka u postupku inspekcijskog nadzora, u postupku uvoza, izvoza, postupku vezanom za geografsko poreklo i slično (službene potrebe):

Redni broj

Laboratorija

Adresa laboratorije

Datum ovlašćivanja

1.

Društvo za kontrolu kvaliteta i kvantiteta robe „Jugoinspekt“ AD, Beograd, Zavod „Topčider“

Teodora Drajzera 11, Beograd

 

27.02.2012. godine

2.

Enološka stanica“ DOO, Vršac

Heroja Pinkija 49, Vršac

29.02.2012. godine

3.

SP laboratorija“ AD, Bečej

Industrijska 3, Bečej

28.03.2012. godine

4.

EKO-LAB“ DOO za upravljanje kvalitetom,

Padinska skela

Industrijsko naselje bb, Beograd (Padinska Skela)

04.12.2012. godine

5.

DOO preduzeće za pružanje laboratorijskih usluga „ALFA LAB“, Aleksandrovac *

Kruševačka 36, Aleksandrovac

26.04.2013. godine

*

6.

Univerzitet u Novom Sadu,

Tehnološki fakultet Novi Sad

Bulevar cara Lazara 1,

21000 Novi Sad

01.08.2014. godine

 

  1. za saradnju sa ministarstvom nadležnim za poslove poljoprivrede i nacionalnim laboratorijama drugih zemalja, organizaciju uporednih testova između ovlašćenih laboratorija, organizaciju poslova potvrde analize i superanalize za potrebe ovlašćenih laboratorija, organizaciju obuka za kandidate za senzorne ocenjivače i provere sposobnosti senzornih ocenjivača i slično (nacionalne potrebe):

Redni broj

Laboratorija

Adresa laboratorije

Datum ovlašćivanja

1.

Društvo za kontrolu kvaliteta i kvantiteta robe „Jugoinspekt“ AD, Beograd, Zavod „Topčider“

Teodora Drajzera 11, Beograd

 

27.02.2012. godine

2.

Enološka stanica“ DOO, Vršac

Heroja Pinkija 49, Vršac

29.02.2012. godine

3.

SP laboratorija“ AD, Bečej

Industrijska 3, Bečej

28.03.2012. godine

4.

EKO-LAB“ DOO za upravljanje kvalitetom,

Padinska skela

Industrijsko naselje bb, Beograd (Padinska Skela)

04.12.2012. godine

5.

DOO preduzeće za pružanje laboratorijskih usluga „ALFA LAB“, Aleksandrovac *

Kruševačka 36, Aleksandrovac

26.04.2013. godine

*

 

* DOO preduzeće za pružanje laboratorijskih usluga „ALFA LAB“, Aleksandrovac nije ovlašćeno da izdaje zvanične izveštaje o laboratorijskim analizama, odnosno da obavlja zvanično ispitivanje kvaliteta i senzorno ocenjivanje pre punjenja, deklarisanja i stavljanja u promet i ispitivanje za službene potrebe šire, vina i drugih proizvoda proizvođača vina koji je suvlasnik, odnosno vlasnik ove laboratorije.

 

  1. za vršenja izotopskih ispitivanja i drugih složenih analiza

Redni broj

Laboratorija

Adresa laboratorije

Datum ovlašćivanja

1.

SP laboratorija“ AD, Bečej,

Industrijska 3, Bečej

28.03.2012. godine

Kategorije

Veličina teksta
Kontrast