Саопштења Министарства

Србија ће добити прве мале апелације за вина

Произвођачи вина из Опленачког виногорја први су у Србији који ће имати могућност да заштите мале апелације и тако стану на пиједестал са најбољим европским произвођачима вина који користе овај систем за истицање квалитета и типичности вина пореклом са специфичних и најбољих локалитета.

У свету су познате француске апелације „Premier Crus“ и „Grands Crus“ које у Бургундији представљају виноградарске локалитете, односно вина посебног квалитета, а како је саопштено на 8. фестивалу вина на Опленцу у Тополи, српска вина су на путу да се придруже том престижном друштву.

Србија може ускоро добити мале апелације које се заснивају на далеко сложенијим параметрима и на научним основама моделовања применом најсавременијих метода вишекритеријумских анализа, географског информационог система, сателитске даљинске детекције, прецизног виноградарства, пројекције климатских промена и друго.

Након дугогодишњег рада и истраживања у области ознака географског порекла, рејонизације виноградарских подручја и истраживања terroir-а, сорти винове лозе и друго, доцент др Дарко Јакшић, запослен у Центру за виноградарство и винарство је разрадио, тестирао и валидирао научни модел којим се доказује веза између фактора terroir-а и квалитета и типичности вина.

Овај модел омогућава заштиту малих апелација у оквиру система географског порекла, обезбеђује свеобухватну класификацију и карактеризацију винограда и анализира предвиђање климатских промена на микроподручјима на којима се тренутно налазе или су се у прошлости налазили виногради.

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде је у ранијем периоду реформисало систем географског порекла за вина и законски омогућило да произвођачи вина, односно њихова удружења заштите мале апелације, као што то раде произвођачи у Француској и неким другим познатим винским земљама.

Мале апелације у Србији су: „апсолутне виноградарске парцеле“, „елитне виноградарске парцеле“, „историјске виноградарске парцеле“ и „органски локалитети, односно микроподручја“ којима се при декларисању и представљању могу додавати и сами називи тих парцела, односно виноградарских микроподручја.

Такав систем обезбеђује могућност за бољом промоцијом домаћих винара, истицање богатства terroir-а која бројна виноградарска подручја Србије имају, као и боље препознавање вина високог квалитета која су типична за одређене локалитете, односно мале апелације.

Модел чија примена омогућава заштиту малих апелација и класификацију и карактеризацију винограда, а који је др Јакшић представио 11. јуна 2022. године на 8. фестивалу вина на Опленцу има назив Концептуални мултифакторијални просторни terroir модел (акроним: CMST модел).

Тај модел се састоји од седам сложених подмодела у којима су примењене различите методе моделовања и географског информационог система (GIS), а CMST модел је управо валидиран на примеру Опленачког виногорја.

Категорије

Величина текста
Контраст