Saopštenja Ministarstva i najave

Srbija dobila status zanemarljivog rizika na “bolest ludih krava”

V.d direktora Uprave za veterinu Emina Milakara, sa svojim saradnicima, 30. maja 2019. godine na Generalnoj Skupštini Međunarodne organizacije za zdravlje životinja (OIE), pred  učesnicima 182 zemlje, dobila je sertifikat o zanemarljivom riziku od  bolesti ludih krava.

Bolest ludih krava (BSE) predstavlja najopasniju zoonozu (bolest koja se sa životinja prenosi na ljude), sa kojom se bore sve zemlje Evrope i sveta.

Kako bi sprečila pojavu i širenje bolesti, Uprava za veterinu dugi niz godina sprovodi kontrolne mere kroz ceo lanac hrane: od farmi (ispitivanja uginulih životinja) do ispitivanja moždanog tkiva u objektima za klanje.

U Srbiji nikada nije bio zabeležen nijedan slučaj ove bolesti, koja se završava smrtnim ishodom po ljude i životinje i prenosi se konzumiranjem mesa i proizvoda od mesa što kao posledicu dovodi  do uništavanja moždanog tkiva ljudi – kod ljudi poznata kao Krajc Jakobsova bolest.

Kontrola ove bolesti zahteva veliko angažovanje veterinarske službe, proizvođača, prerađivača i značajna finansijska sredstva.

Intenzivnim radom na terenu i  dokumentaciji  koja je potrebna da dokažemo da je naša zemlja slobodna od ove bolesti i dostavljanja iste Međunarodnoj organizaciji za zdravlje životinja (OIE) , Srbija je dobila sertifikat da je međunarodno priznata kao zemlja sa zanemarljivim rizikom od BSE.

Ovaj sertifikat našim proizvođačima i veterinskoj službi, kao i državi donosi poseban povlašćen status u međunarodnoj trgovini goveda i mesa, podiže ugled veterinarske struke i Ministarstva u međunarodnim odnosima i smanjuje troškove ispitivanja koje snosi subjekat u poslovanju hranom.

Za Republiku Srbiju, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i veterinarsku službu dobijanje ovog statusa predstavlja veliki uspeh i podiže ugled naše zemlje na globalnom nivou.

 

Kategorije

Veličina teksta
Kontrast