Квалитет и декларисање

Српски квалитет

Ознака „Српски квалитет“ је национална ознака вишег квалитета којом се обележавају пољопривредни и прехрамбени производи у циљу информисања домаћих и иностраних потрошача о њиховим посебним својствима. Ознака гарантује квалитет производа специфичних карактеристика, пре свега произведених од сировина искључиво са територије Републике Србије и доказано вишег квалитета у односу на производе исте категорије на тржишту.

Овај добровољни стандард квалитета, регулисан је Уредбом о означавању пољопривредних и прехрамбених производа националном ознаком вишег квалитета „Српски квалитет“ (Сл.гласник РС 90/2016) коју можете преузети – овде.

Подршку у развоју Ознаке Српски квалитет Министарству пољопривреде и заштите животне средине пружила је Организација за храну и пољопривреду Уједнињених нација (УН ФАО) и Европска банка за обнову и развој (ЕБРД) у оквиру вишегодишњег пројекта који се реализује у Србији “Унапредјење квалитета И безбедности хране у сектору производње меса”.

Министарство пољопривреде спроводи поступак означавања пољопривредних и прехрамбених производа ознаком „Српски квалитет“.

Који производи могу да носе ознаку Српски квалитет?

„Српски квалитет“  означава производе од сировине која потиче искључиво са територије Републике Србије, и који се по свом хемијском саставу, физичким, микробиолошким и органолептичким својствима, начину производње, коришћеним сировинама и/или састојцима или по некој другој карактеристици јасно разликује од других пољопривредних и прехрамбених производа исте категорије.

Ознака је намењена за пољопривредне и прехрамбене производе у сектору производње и прераде млека, меса, воћа, поврћа, житарица, уљарица, грожђа и меда, (осим јаких алкохолних пића, вина и ароматизованих производа од вина.)

Шта је потребно да производјач постане овлашћени корисник ознаке “Српски квалитет”?

Поступак означавања пољопривредних и прехрамбених производа ознаком „српски квалитет“ покреће се Захтевом који се подноси Министарству. Захтев за коришћење ознаке „српски квалитет“ за пољопривредне и прехрамбене производе се подноси  Групи за квалитет, декларисање и означавање хране.

Ради  развоја секторских стандарда квалитета кроз сарадњу произвођача исте групе производа, Уредба о ознаци “Српски квалитет” предвиђа да захтев за коришћење ознаке, у име свог члана подноси пре свега асоцијација произвођача односно удружење произвођача исте групе производа које је основано или између осталог обавља послове управљања, интерне контроле и промоције квалитета.

Више информација о процедури стицања ознаке „Српски квалитет“ можете добити путем следећег контакта:

Група за квалитет, декларисање и означавање хране,

Тел: 011/3622312

Mail: b.raketic@minpolј.gov.rs ; snezana.kumbaric@minpolј.gov.rs  

Који производи носе ознаку “Српски квалитет”?

Министарство води евиденцију о означавању пољопривредних и прехрамбених производа ознаком „српски квалитет“ и праву коришћења те ознаке. Списак производа са ознаком „српски квалитет“, као и посебних својстава означених производа, објављују се на интернет страници Министарства.

У мају 2017. године, осам производа од меса је испунило услове и стекло ознаку „Српски квалитет“:

  • Индустрија меса Carnex: Домаћа месната сланина, Selection паштета са комадићима меса, Selection паштета са димљеном сланином, Домаћа сарма
  • Индустрија меса Топола: Љути кулен, Излетника салама
  • Златиборац: Краљева салама, Пилећа деликатес салама

Изглед графичког знака ознаке „Српски квалитет“

Ознаку „Српски квалитет“ чини визуелни идентитет прописан чланом Уредбе о означавању пољопривредних и прехрамбених производа ознаком “Српски квалитет”.

  Изглед ознаке „српски квалитет“.

Ознаке квалитета – Ћирилица

Оznаkе kvаlitеtа – Latinica

Оznаkе kvаlitеtа – Engleski

Оznаkе kvаlitеtа – Serbia.Q

Захтев за овлашћивање

Овлашћена контрола тела

Списак произвођача са ознаком „Српски квалитет“

Категорије

Величина текста
Контраст