Saopštenja međunarodne saradnje

Studijska poseta državno privredne delegacije Republike Srbije Narodnoj Republici Kini

00001 047

Delegacija Republike Srbije u čijem su sastavu bili predstavnici Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, Ministarstva zdravlja, Instituta i laboratorija, kao i predstavnici privrede boravili su u Kini, u periodu od 5. – 28. avgusta 2015. godine, radi učešća na seminaru „Uvoz i izvoz, inspekcija i karantin poljoprivrednih nusproizvoda za Srbiju, 2015. godine“.

Seminar je organizovalo Ministarstvo trgovine Narodne Republike Kine uz pomoć Generalne administracije za Kontrolu kvaliteta, inspekciju i karantin (AQSIQ) i Instituta za inspekciju i karantin u Čangšou (JSIQ). Tokom seminara, održanog u gradu Čangšou (provincija Jing), učesnicima je bio prikazan sistem kontrole/inspekcije hrane, kao i sistem uvoza i izvoza u Narodnoj Republici Kini. Predstavnici Republike Srbije razmenili su informacije sa kineskim nadležnim inspekcijskim službama u cilju olakšane bilateralne razmene poljoprivrednih proizvoda i hrane.

00001 045

Učesnicima seminara predstavljen je pravni i institucionalni okvir Narodne Republike Kine u oblasti poljoprivrede, bezbednosti hrane, analize rizika, karantina, uslova uvoza i izvoza živih životinja, proizvoda životinjskog, biljnog i mešovitog  porekla kao i rad inspekcija. Takođe, organizovana je poseta laboratorijama za ispitivanje hrane, žitarica i bilja pri Institutu za inspekciju i kontrolu u Čangšou.

Kategorije

Veličina teksta
Kontrast