Саопштења пољопривредне инспекције

Сваки четврти произвођач уља има проблем са декларисањем

Пољопривредни инспектори Одељења за безбедност хране биљног и мешовитог порекла, контролу обрађивача дувана и произвођача дуванских производа су у оквиру својих надлежности извршили контроле код произвођача уља на целој територији Републике Србије.

Контролисано је 17 произвођача који производе хладно пресовано јестиво биљно уље, сирово биљно уље и јестиво рафинисано биљно уље.

  • Сви субјекти имају успостављене системе безбедности по принципима HACCP, добре произвођачке и добре хигијенске праксе. У 4 случаја су констатоване прихватљиве неусаглашености и наложене су мере за отклањање истих;
  • Сви објекти контролисаних субјекта су уписани у Централни регистар објеката субјеката који се баве храном;
  • Сви субјекти испуњавају минимално техничке услове за производњу и имају запослено стручно лице које руководи произвопдњом;
  • Сви субјекти имају успостављену следљивост;
  • Три субјекта су у претходном времену престала да се баве овом производњом (један по решењу ове инспекције);
  • У 4 случаја су констатоване неправилносту и декларисању производа;
  • Код једног субјекта је забрањена употреба воде у процесу производње и санације због потврђене микробиолошке контаминације;

Мере:

  • Донето је 6 Решења о отклањању неправилности (наложено је поступања у складу са Законом о безбедности хране – корекције успостављеног система за осигурање  безбедности хране – HACCP, и усаглашавање текста декларације са прописаним захтевима;
  • Донето је једно Решење о забрани коришћења бунарске воде у процесу производње и санитације због присуства патогених бактерија;
  • Поднета су 4 захтева за покретање прекршајног поступка и једна Пријава за привредни преступ.

Категорије

Величина текста
Контраст