Саопштења пољопривредне инспекције

Све хладњаче морају бити уписане у Централни регистар објеката

Представници Сектора пољопривредне инспекције Министарства пољопривреде и заштите животне средине састали су се 21. априла 2017. године у Ариљу, са више од педесет представника хладњачара који су до сада пословали као пољопривредна газдинства као и представницима већих хладњача које сарађују са наведеном групацијом, како би  их упознали са законским оквиром у којем се може обављати делатност смрзавања воћа и промет смрзнутог воћа.

Сваки овакав објекат, све хладњаче, морају бити уписане у Централни регистар (ЦР) који води Министарство пољопривреде и заштите животне средине, као централни орган за безбедност хране. Услов за упис је да се субјекат упише у АПР као правно лице.

На састанку је посебно истакнут значај успостављености система безбедности хране у овој врсти објеката, поготову кад се има у виду опасност од контаминације Норовирусом и проблема које она ствара при извозу овог воћа. Овом приликом наглашен је и значај добре хигијенске и произвођачке праксе, с посебним освртом на хигијену руку и исправну воду као превентивне мере од највећег значаја за спречавања ширења Норовируса у смрзнутом воћу.

Присутнима су надлежни одговорали на велики број питања која се односе на  услове пријављивања у Центарлни регистра, као и услове обављања делатности смрзавања ситног воћа уопште.

Ове године, кроз интензиван рад Пољопривредне инспекције на терену, питање обухвата свих који се овом делатношћу баве, биће  један од приоритета. На састанку је закључено и да ће се у сарадњи са свим другим надлежним органима, наставити на решавању отворених питања везаних за производњу, смрзавање, промет и извоз ситног воћа.

Састанку су присуствовали и представници локалне самоуправе, стручњаци из ЗЗЈЗ Ужице и председник Регионалне привредне коморе Ужице.

Категорије

Величина текста
Контраст