Саопштења пољопривредне инспекције Саопштења Министарства

Сви узорци освежавајућих безалкохолних пића и пива здравствено исправни

Анализа акцијске контроле квалитета освежавајућих безалкохолних пића и пива у оригиналном паковању и ринфузу, коју су према постављеном плану активности спровели пољопривредни инспектори Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, показале су да су сви узорци у складу са безбедношћу, односно да су здравствено исправни.

У циљу праћења безбедности, а у оквиру тога и квалитета производа на тржишту, током године спроводе се поред редовних и акцијске контроле, које се организују  у периодима интезивне сезонске производње, интезивне сезонске потрошње контролисаних производа, као и када се анализом квалитета производа на тржишту за то укаже потреба.

Плaнскa кoнтрoлa производа вршeнa je нa oснoву прoцeнe дa je пoтрeбнo пojaчaти кoнтролу на основу података претходне активности инспекције и изрaжeнoг интeрeсa jaвнoсти зa бeзбeднoст и квалитет тих производа  на тржишту.

Контрола коју је спровела пољопривредна инспекција обухватила је испуњеност услова производње по техничким прописима, врсту и број производа, декларисање и узорковање производа. Током ове акције, контролисано је и узорковано 40 производа освежавајућих безалкохолних пића и 26 пива на територији Србије, и то 16 ринфуз пива (производи мини пивара) и 10 у оригиналном паковању.

Од 40 узоркованих  производа освежавајућих безалкохолних пића, 1 производ по квалитету не одговара техничким параметрима (више боје и заслађивача), 1 производ по микробиологији не задовољава техничке прописе (присуство недозвољених квасаца) и код 4 производа констатовано је да нема одговарајуће декларације у складу са техничким прописима.

Произвођачу чији производ по микробиологији не задовољава техничке прописе решењем је наложено повлачење тог производа из промета као и забрана промета до отклањања недостатака. Такође, поднете су и пријаве у складу са прописима.

Недостаци на декларацијама су се односили на ненавођење категорије адитива, употреба недозвољених адитива, назнаке о условима чувања и начину коришћења, правилно навођење датума употребе, упозорење за употребу код деце и неусаглашености фонта слова за навођење алергена. Решењима је произвођачима наложено да декларације усагласе са прописима.

 

Од 16 узоркованих ринфуз пива (производи мини пивара) констатовано је да по квалитету сви производи  одговарају техничким прописима, а да један производ нема одговарајуће декларације. Недостаци на декларацији  су се односили на одступање присутног алкохола у односу на декларисани. Узоркована пива у ринфузи су у исто време, због кратког рока трајања производа, послата и на супер анализу у другу акредитовану и овлашћену лабораторију од стране министарства. Супер анализа је потврдила резултате анализа.

 

Од 10 узоркованих пива у оригиналном паковању, анализе су показале да 2 производа немају одговарајуће декларације у складу са техничким прописима, док микробиолошки сви производи задовољавају критеријуме. Декларација прозвода који не одговарају техничким прописима се односила на назнаке о условима чувања и начину коришћења, правилно навођење датума употребе, упозорење за употребу код деце и неусаглашености фонта слова за навођење алергена.

На основу анализа закључује  се да су сви узорци били у складу са безбедношћу („здравствено“ су били исправни), што наводи на упозорење прометницима да безбедност и квалитет производа очувају у промету.

Категорије

Величина текста
Контраст