Saopštenja ruralni razvoj

TAIEX seminar o klasiranju goveđih trupova

TAIEX2Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede u saradnji sa TAIEX odeljenjem Evorpske komisije organizovalo je 1.decembra 2011. Seminar o klasiranju trupova odraslih grla goveda u skladu sa EU standardima (Workshop on carcasses’ classification of adult bovine animals according to EU standards).

Cilj seminara je bio da predstavnici proizvođača, naučnih institucija i republičke administracije dobiju neophodno znanje o primeni regulativa o klasiranju goveđih trupova u skladu sa EU standardima,  kako bi se u narednom periodu omogućilo adekvatno poređenje tržišta goveđeg mesa sa EU tržištem, kao i primena tih standarda na domaćem tržištu. Primena pomenutih regulativa se koristi kako za plaćanje proizvođačima na osnovu kvaliteta, tako i za različite sisteme podrške proizvođačima i utvrđivanje stanja na tržištu goveđeg mesa.

Predavanje o trenutnom stanju u ovoj oblasti u Republici Srbiji držao je dr Vladimir Tomović,  sa Tehnološkog fakulteta iz Novog Sada. Andrzej Piekarewicz, Serge Massart, Pedro Diaz Peralta, i Luděk Bartoň su predstavili trenutno stanje na polju klasiranja trupova, razvoju politike Evropske Unije u ovoj oblasti, budućem razvoju po zemljama članicama i preneli iskustva novih zemalja članica.

Kategorije

Veličina teksta
Kontrast