Саопштења међународне сарадње

Твининг пројекат за побољшање стандарда квалитета воде у Србији

Данас је у Привредној комори Србије одржана уводна конференцијa твининг пројекта „Подршка планирању политика у сектору управљања водама“ који финансира ЕУ.

Општи циљ овог ЕУ твининг пројекта је побољшање стандарда квалитета воде у Србији. Циљ пројекта је јачање органа управе у Србији који се баве управљањем водама као и свих повезаних институција – у складу са стандардима ЕУ.

Пројекат финансира Европска унија из алокације за ИПА 2016, а спроводи Министарство пољопривреде, шумарстава и водопривреде Републике Србије, Републичка дирекција за воде у сарадњи са Министарством за заштиту животне средине, очување природе и нуклеарне безбедности Савезне Републике Немачке, Агенцијом за заштиту животне средине Републике Аустрије и „Делтарес” из Холандије. Укупна вредност пројекта је 1,5 милиона евра који ће се спроводити наредних осамнаест месеци. Тело за уговарање овог пројекта је Министарство финансија, односно Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније.

Тачније, пројект има за циљ јачање капацитета Републичке дирекције за воде Републике Србије и јавних водопривредних предузећа „Србијаводе“ и „Воде Војводине“ у интегрисаном управљању водама. Тиме се следе принципи Оквирне директиве о водама ЕУ.

Очекивани резултати пројекта су следећи:

  1. Процена израде постојећег Плана управљања водама
  2. Унапређење знања и праксе Републичке дирекције за воде Републике Србије и осталих техничких органа у вези са анализом притисака и утицаја, повратом трошкова и анализом економичности
  3. Повећање учешћa јавности и заинтересованих страна у вези са развојем елемената Плана управљања водама

Учесницима уводне конференције обратили су се Велимир Станојевић, државни секретар Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије, Наташа Милић, вршилац дужности директора Републичке дирекције за воде,  Антоан Авињон из Делегације Европске уније, Доротеа Гизелман из Савезне Републике Немачке, Кристиан Бравенц из Републике Аустрије и Оливер Шаров из  Краљевине Холандије.

Антоан Авињон је рекао да се овај пројекат спроводи јер ЕУ верује да заштита вода и управљање водама превазилазе државне границе. Оквирна директива о водама Европске уније (ОДВ), која успоставља правни оквир за заштиту и обнову чисте воде у ЕУ, има за циљ успостављање дугорочног и одрживог коришћење вода.

Клаус Арцет, вођа пројекта (Немачка), Јоханес Грат, млађи вођа пројекта (Аустрија) и  Вилко Вервеј, млађи вођа пројекта (Холандија) изнели су да у другим земљама План управљања водама иде у корист грађана.

Штефан фон Кајц, стални саветник на пројекту и Гордана Шпегар, стални саветник на пројекту земље домаћина (Републичка дирекција за воде) објаснили су због чега је План управљања водама значајан за грађане Србије.

Конференција се завршила округлим столом који је водио Миодраг Миловановић (Институт за водопривреду „Јарослав Черни”).

Своја мишљења у вези са пројектом изнели су: Штефан фон Кајц, стални саветник на пројекту,  Душан Добричић, Републичка дирекција за воде, Хелге Венденбург, бивши председник Међународне комисије за заштиту реке Дунав, Душка Димовић, Светска организација за природу, Момир Пауновић, Институт за биолошка истраживања „Синиша Станковић” и Ђорђе Гајић, студент Биолошког факултета Универзитета у Београду.

Више информација је доступно на интернет презентацији:  www.wfd-serbia.eu

Категорије

Величина текста
Контраст