Saopštenja međunarodne saradnje

Tvining projekat za poboljšanje standarda kvaliteta vode u Srbiji

Danas je u Privrednoj komori Srbije održana uvodna konferencija tvining projekta „Podrška planiranju politika u sektoru upravljanja vodama“ koji finansira EU.

Opšti cilj ovog EU tvining projekta je poboljšanje standarda kvaliteta vode u Srbiji. Cilj projekta je jačanje organa uprave u Srbiji koji se bave upravljanjem vodama kao i svih povezanih institucija – u skladu sa standardima EU.

Projekat finansira Evropska unija iz alokacije za IPA 2016, a sprovodi Ministarstvo poljoprivrede, šumarstava i vodoprivrede Republike Srbije, Republička direkcija za vode u saradnji sa Ministarstvom za zaštitu životne sredine, očuvanje prirode i nuklearne bezbednosti Savezne Republike Nemačke, Agencijom za zaštitu životne sredine Republike Austrije i „Deltares” iz Holandije. Ukupna vrednost projekta je 1,5 miliona evra koji će se sprovoditi narednih osamnaest meseci. Telo za ugovaranje ovog projekta je Ministarstvo finansija, odnosno Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije.

Tačnije, projekt ima za cilj jačanje kapaciteta Republičke direkcije za vode Republike Srbije i javnih vodoprivrednih preduzeća „Srbijavode“ i „Vode Vojvodine“ u integrisanom upravljanju vodama. Time se slede principi Okvirne direktive o vodama EU.

Očekivani rezultati projekta su sledeći:

  1. Procena izrade postojećeg Plana upravljanja vodama
  2. Unapređenje znanja i prakse Republičke direkcije za vode Republike Srbije i ostalih tehničkih organa u vezi sa analizom pritisaka i uticaja, povratom troškova i analizom ekonomičnosti
  3. Povećanje učešća javnosti i zainteresovanih strana u vezi sa razvojem elemenata Plana upravljanja vodama

Učesnicima uvodne konferencije obratili su se Velimir Stanojević, državni sekretar Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije, Nataša Milić, vršilac dužnosti direktora Republičke direkcije za vode,  Antoan Avinjon iz Delegacije Evropske unije, Dorotea Gizelman iz Savezne Republike Nemačke, Kristian Bravenc iz Republike Austrije i Oliver Šarov iz  Kraljevine Holandije.

Antoan Avinjon je rekao da se ovaj projekat sprovodi jer EU veruje da zaštita voda i upravljanje vodama prevazilaze državne granice. Okvirna direktiva o vodama Evropske unije (ODV), koja uspostavlja pravni okvir za zaštitu i obnovu čiste vode u EU, ima za cilj uspostavljanje dugoročnog i održivog korišćenje voda.

Klaus Arcet, vođa projekta (Nemačka), Johanes Grat, mlađi vođa projekta (Austrija) i  Vilko Vervej, mlađi vođa projekta (Holandija) izneli su da u drugim zemljama Plan upravljanja vodama ide u korist građana.

Štefan fon Kajc, stalni savetnik na projektu i Gordana Špegar, stalni savetnik na projektu zemlje domaćina (Republička direkcija za vode) objasnili su zbog čega je Plan upravljanja vodama značajan za građane Srbije.

Konferencija se završila okruglim stolom koji je vodio Miodrag Milovanović (Institut za vodoprivredu „Jaroslav Černi”).

Svoja mišljenja u vezi sa projektom izneli su: Štefan fon Kajc, stalni savetnik na projektu,  Dušan Dobričić, Republička direkcija za vode, Helge Vendenburg, bivši predsednik Međunarodne komisije za zaštitu reke Dunav, Duška Dimović, Svetska organizacija za prirodu, Momir Paunović, Institut za biološka istraživanja „Siniša Stanković” i Đorđe Gajić, student Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Više informacija je dostupno na internet prezentaciji:  www.wfd-serbia.eu

Kategorije

Veličina teksta
Kontrast