Saopštenja Ministarstva

U potpunosti realizovan agrarni budžet

Prvi put Uprava za agrarna plaćanja je u potpunosti realizovala agrarni budžet i sva sredstva koja su bila predviđena za subvencije poljoprivrednicima su isplaćena, rekla je ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine prof. dr Snežana Bogosavljević Bošković, ističući da je to istorijski rekord, ali i da je Ministarstvo na različitim pozicijama ostvarilo uštede u iznosu od preko 4 milijarde dinara, koje je će biti preusmerene na isplatu dugovanja i docnji koje su se godinama prenosile iz godine u godinu.

„Predložen je budžet Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine u ukupnom iznosu od 41,3 milijarde dinara. On je manji za 4,9 milijardi, ili oko 10 procenata na ovogodišnji budžet“, izjavila je ministar i dodala da je ovakav budžet rezultat odluke Vlade Srbije da se krajnje racionalno troše sredstva budžeta, ali i odluke resornog ministarstva da u narednoj godini subvencionišu površine do 20 hektara, a ne kao do sada do 100 hektara, u cilju podrške malim poljoprivrednim gazdinstvima. Sve ostale mere ostaju iste, a uvode se i nove mere za stočarstvo.

Naši poljoprivredni proizvođači moraju da budu spremni na povećanje svoje proizvodnje, na ulaganje i na primenu savremenih tehnologija, rekla je ministar Bogosavljević Bošković, i da će Ministarstvo izdvajanjima i subvencijama da podstiče u onoj meri koliko je u mogućnosti, obezbeđivanjem sredstava iz predpristupnih fondova odnosno IPARD programa. Već od sledeće godine, našim poljoprivrednicima biće dostupna i na raspolaganju sredstva u iznosu oko 175 miliona evra.

Govoreći o Nacionalnoj referentnoj laboratoriji, ministar Bogosavljević Bošković rekla je da se na njenom formiranju radi punih 10 godina i da od kako je ona na čelu Ministarstva, sa svojim saradnicima posebno angažovana da se ovo pitanje reši i da se dovede do kraja formiranje ove laboratorije. Laboratorija može da počne da radi jednim svojim delom, a to je u potpunosti opremljeno i spremno odeljenje za fitosanitarna ispitivanja, to su ispitivanja koja se tiču bilja, semena i sadnog materijala, a pri kraju je i opremanje odeljenja za hemijska ispitivanja i ispitivanja kvaliteta sirovog mleka.

Kada je reč o tek usvojenom Zakonu o predžetvenom finansiranju, ministar Bogosavljević Bošković istakla je da poljoprivrednici više neće morati da stavljaju kuću pod hipoteku kako bi dobili kredit za setvu, već će moći za otplatu da garantuju budućim rodom. Poljoprivrednik će od  sledeće godine, zahvaljujući tek usvojenom Zakonu o predžetvenom finansiranju, moći da koristi useve kao bankarsku garanciju za novac koji će dobiti pre žetve. Kreditori će moći da budu komercijalne banke i prerađivači, a paori će kredit, u dogovoru sa poveriocima, vraćati u novcu ili robi. Predžetveno finansiranje počeće od 1. juna sledeće godine, izjavila je ministar prof.dr Snežana Bogosavljević Bošković, objašnjavajući da će ovaj zakon najviše značiti malim poljoprivrednicima, jer njima najviše nedostaje novca pred setvu.

Ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine prof.dr Snežana Bogosavljević Bošković istakla je da je potpisan Protokol koji će omogućiti slobodan pristup kineskom tržištu kada je reč o plasmanu jagnjećeg mesa. U januaru sledeće godine bi nakon potpisivanja sporazuma za izvoz te vrste mesa i usaglašavanja tehničkih detalja, mogao početi i izvoz goveđeg mesa na kinesko tržište, precizirala je ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine prof. dr Snežana Bogosavljević Bošković i naglasila da je dogovoreno i formiranje bilateralnog koordinacionog tela kako bi se ubrzao proces  usaglašavanja i sertifikacije za izvoz.

Kategorije

Skorašnji članci

Veličina teksta
Kontrast