Јавне набавке 2021

Услуге годишњег одржавања софтвера за буџетско рачуноводство NexTBIZ. Заводни број набавке је 404-02-186/2021-02, редни број 15/2021

Обавештење о спровођењу преговарачког поступка без објављивања јавног позива NextBIZ погледати – овде

Обавештење о додели уговора, обустави или поништењу погледати – овде

Категорије

Величина текста
Контраст