Саопштења међународне сарадње

Успешан наставак спровођења програма „Развој финансијског сектора у руралним подручјима у Србији“

Након успешно пружених експертских услуга у оквиру фаза I и II програма „Развој финансијског сектора у руралним подручјима у Србији“, додатнe пропратне мере које покривају фазу IV предметног програма биће доступне Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде у оквиру Немачке финансијске сарадње са Републиком Србијом.

На основу међудржавног протокола о финансијској сарадњи, од 20. новембра 2014. године између Владе Савезне Републике Немачке и Владе Републике Србије, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде и Немачка развојна банка КфВ су потписали споразум о финансирању пропратних мера за програм „Развој финансијског сектора у руралним подручјима у Србији – фаза IV“ у укупном износу од 1.500.000 ЕУР.

КфВ спроводи пројектне фазе у име Министарства за економску сарадњу и развој, Савезне Републике Немачке. У оквиру заједничке „Иницијативе за раст и запошљавање“ под окриљем немачко-српске развојне сарадње, КфВ банка кроз свој Програм за рурални развој, подржава економски развој вредносног ланца у пољопривреди, обезбеђујући финансирање крајњим пољопривредницима и малим и средњим предузећима у руралним подручјима. Циљ програма је побољшање приступа кредитима и подршка конкурентности за веома мала, мала и средња пољопривредна газдинства или предузећа која су повезана са пољопривредном или прехрамбеном индустријом, предузетнике, као и за почетнике, тј. младе пољопривреднике у руралним подручјима.

Предметни финансијски допринос ће бити искоришћен искључиво за пружање експертских услуга ради спровођења и праћења инвестиционих мера програма намењених циљној групи кроз пројективање и вођење обука, оптимизацију обраде кредита партнерских финансијских институција и пружање подршке Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде у реализацији и контролисању пројекта. Поред тога, помоћ ће бити пружена и Комисији за хартије од вредности и другим институцијама у циљу успостављања регулаторног оквира за трговину хартијама од вредности у сектору пољопривреде.

Категорије

Величина текста
Контраст