Saopštenja međunarodne saradnje

Uspešan nastavak sprovođenja programa „Razvoj finansijskog sektora u ruralnim područjima u Srbiji“

Nakon uspešno pruženih ekspertskih usluga u okviru faza I i II programa „Razvoj finansijskog sektora u ruralnim područjima u Srbiji“, dodatne propratne mere koje pokrivaju fazu IV predmetnog programa biće dostupne Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u okviru Nemačke finansijske saradnje sa Republikom Srbijom.

Na osnovu međudržavnog protokola o finansijskoj saradnji, od 20. novembra 2014. godine između Vlade Savezne Republike Nemačke i Vlade Republike Srbije, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Nemačka razvojna banka KfV su potpisali sporazum o finansiranju propratnih mera za program „Razvoj finansijskog sektora u ruralnim područjima u Srbiji – faza IV“ u ukupnom iznosu od 1.500.000 EUR.

KfV sprovodi projektne faze u ime Ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj, Savezne Republike Nemačke. U okviru zajedničke „Inicijative za rast i zapošljavanje“ pod okriljem nemačko-srpske razvojne saradnje, KfV banka kroz svoj Program za ruralni razvoj, podržava ekonomski razvoj vrednosnog lanca u poljoprivredi, obezbeđujući finansiranje krajnjim poljoprivrednicima i malim i srednjim preduzećima u ruralnim područjima. Cilj programa je poboljšanje pristupa kreditima i podrška konkurentnosti za veoma mala, mala i srednja poljoprivredna gazdinstva ili preduzeća koja su povezana sa poljoprivrednom ili prehrambenom industrijom, preduzetnike, kao i za početnike, tj. mlade poljoprivrednike u ruralnim područjima.

Predmetni finansijski doprinos će biti iskorišćen isključivo za pružanje ekspertskih usluga radi sprovođenja i praćenja investicionih mera programa namenjenih ciljnoj grupi kroz projektivanje i vođenje obuka, optimizaciju obrade kredita partnerskih finansijskih institucija i pružanje podrške Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u realizaciji i kontrolisanju projekta. Pored toga, pomoć će biti pružena i Komisiji za hartije od vrednosti i drugim institucijama u cilju uspostavljanja regulatornog okvira za trgovinu hartijama od vrednosti u sektoru poljoprivrede.

Kategorije

Veličina teksta
Kontrast