Саопштења међународне сарадње

Успешан завршетак твининг пројекта у области управљања водама у Србији

У Београду је одржана завршна конференција твининг пројекта „Подршка планирању политика у области управљања водама“, који је Генерални директорат Европске комисије за суседство и преговоре о проширењу навео као изузетно успешан.

Пројекат у укупној вредности од 1,5 милиона евра финансирала је Европска унија, у циљу подршке Републици Србији у процесу припреме за приступање ЕУ.

Током осамнаест месеци трајања пројекта међународни тим стручњака из Немачке, Аустрије и Холандије имао је прилику да подржи српске институције у области управљања водама у изради првог Плана управљања водама на територији Србије.

У исто време, захваљујући одличној сарадњи, капацитети Републичке дирекције за воде и јавних водопривредних предузећа „Србијаводе“ и „Воде Војводине“ прилагођени су циљевима Оквирне директиве о водама (ОДВ) која представља један од најамбициознијих делова законодавства ЕУ у области животне средине.

Државе чланице ЕУ морају испунити овај циљ како би сачувале своје водне ресурсе и решиле питања климатских промена. Прекретница у политици заштите вода постигнута је заједничком израдом Плана управљања на територији Србије за период 2021-2027, јер се упоредно планирање тренутно одвија у свим државама чланицама ЕУ.

Стални саветник на твининг пројекту Штефан фон Кајц изјавио је да су резултати релевантни за Србију, као и за целу ЕУ, јер вода не познаје границе, као и да ће описане мере помоћи у постизању дугорочног циља доброг статуса свих река и подземних вода, заштитити правилно снабдевање водом, смањити загађење вода и заштитити биодиверзитет.

Генерални директорат Европске комисије за суседство и преговоре о проширењу је одабрао овај пројекат као изузетно успешан у Републици Србији. Више информација је доступно на вебсајту Европске комисије:

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/ezaf20001enn.pdf.

 

Категорије

Величина текста
Контраст