Саопштења Министарства

Ванредне контроле ветеринарске инспекције на територији Града Београда

саопштење

У оквиру појачаног надзора ветеринарске инспекције у Граду Београду у општини Обреновац обављена је контрола месара на зеленој пијаци.

У месари „Влада 1“, затечено је 76 килограма свињског меса са истеклим роком као и 50 килограма јунећег меса без декларације и ветеринарског жига а све у укупној количини од 126 килограма што је проглашено небезбедним за исхрану људи, стављено ван промета и послато на нешкодљиво поништење у присуству ветеринарских инспектора. Против субјекта у пословању храном биће предузете даље управне радње.

Урађена је и контрола кланице „Стојић“, и утврђен је већи број недостатака који се односе на опште услове хигијене хране животињског порекла па је субјекту у пословању храном донета привремена забрана коришћења опреме, просторија и објекта до отклањања недостатака.

На територији општине Сурчин, урађена је ванредна контрола објекта за клање и прераду меса папкара (говеда и свиња) кланица са прерадом „Барба ДОО“ при чему су уочени недостаци везани за опште услове хигијене хране (неисправни стерилизатори), те је донета привремена мера забране клања до отклањања недостатака. Код истог субјекта примећено је клање већег броја животиња од одобреног капацитета што директно доводи у питање безбедност хране па је истом наређено да капацитет клања усклади са одобреним од стране Управе за ветерину, Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде. Такође, примећено је да исти субјект врши клање јагњади и оваца а за наведену делатност нема решење надлежне управе, па је истом изречена мера забране клања поменуте врсте животиња до добијања одговарајућег решења Управе за ветерину.

Категорије

Величина текста
Контраст