Саопштења пољопривредне инспекције

Већи број управних и казнених мера поднетих од стране пољопривредне инспекције за безбедност хране биљног и мешовитог порекла у 2015. години

Одељење пољопривредне инспекције за безбедност хране биљног и мешовитог порекла, контролу обрађивача дувана и произвођача дуванских производа, је у 2015. години извршило 4.422 контроле.

  2011 2012 2013 2014 2015
Број контрола 3.736 4.057 4.076 4.597 4.422
Казнене мере 212 104 111 147 203
Управне мере 826 850 736 764 1.018

У 927  случајева су утврђене одређене неправилности у раду. У складу са законом поднете су :

 • УПРАВНЕ МЕРЕ

 1. Решења о забрани производње (54) – не испуњеност МТУ,употреба воде која не одговара квалитету, не успостављен HACCP
 2. Решење о забрани промета (71) – Истекао рок употребе, декларисање, квалитет који не одговара правилнику, присуство микотоксина
 3. Наређујућа решења о отклањању неправилности (893) –  Најчешће су издавана у циљу обезбеђења доказа о безбедности производа и коришћења воде која не одговара квалитету и отклањања недостататака у декларисању, успостављању ДХП, ДПП И HACCP као и стављање ван промета производа.

 • КАЗНЕНЕ МЕРЕ

-Мере су подношене због констатованих неправилности по питању услова за производњу , услова хигијене и квалитета и безбедности производа и МТУ – Закон о надзору над прехрамбеним производима биљног порекла и Закон о безбедности хране (укупно 203 ) .

 • број захтева за покретање прекршајног поступка – 162
 • број пријава за привредне преступе – 41

Стављено ван промета 10.615.292 килограма и 105 литара у вредности од 409.356.776,00 динара.

 

Бројчани показатењи

12

 

 • Извршено је 4.422 контрола (2.824 у производњи, 1.236 у промету, 98 утврђивања МТУ и 264 по пријави потрошача);

 • Поднето је 1.018 управних мера (893 наређујућа решења о отклањању неправилности, 54 забрана производње и 71 забрана промета);
 • Поднето је 203 казнених мера (162 захтева за покретање прекршајних пријава и 41 пријаве за привредни преступ);

13

 • Ван промета је стављено 10.615 тона и 105 литара производа;
 • Испитиван је 101 инспекцијски узорак од цега је 14 било неусаглашено (5: сурогат у кафи и 9: декларација производа) – 13,8%;

14

 • Извршено је 264 контрола по пријавама потрошача ( у 18% случајева су биле оправдане);

Категорије

Величина текста
Контраст