Саопштења Министарства

Виноградарски и Винарски регистар

Законом о вину („Службени гласник РС“, бр. 41/09 и 93/12) прописана је обавеза вођења Виноградарског регистра и Винарског регистра и постоји дефинисана основа извора података неопходних за адекватно сагледавања сектора. У складу са Законом о вину, сваки произвођач грожђа (физичко лице, предузетник, правно лице) који у свом власништву, закупу или коперацији има најмање 0,1 ha винограда, има обавезу уписа у Виноградарски регистар. Произвођач грожђа (физичко лице, предузетник, правно лице) који у свом власништву, закупу или коперацији има мање од 0,1 ha винограда, а ставља грожђe у промет такође има обавезу уписа у Виноградарски регистар. Сваки произвођач вина (правно лице, предузетник) има обавезу уписа у Винарски регистар.

Вођење Виноградарског регистра и Винарског регистра са ажурним подацима је од изузетног значаја и са аспекта испуњења обавеза проистеклих из усклађивања са прописима Европске уније, имајући у виду да је вођење ових регистара обавезно у ЕУ и да се финансирање виноградарско – винског сектора у ЕУ врши финансијским средствима чији износ зависи од површина под виноградима уписаних у Виноградарски регистар.

Вођење Виноградарског и Винарског регистра је значајно како би се на адекватан начин могле планирати мере подршке даљем развоју сектора виноградарства и винарства, као и располагати подацима о постојећој производњи грожђа и вина.

Узимајући у обзир све напред изнето, подстицајне мере у Србији које су намењене инвестицијама у виноградарском и винарском сектору условљене су уписом у Виноградарски регистар и Винарски регистар, па је упис сваког газдинства у ове регистре значајaн и из аспекта њихове могућности коришћења финансијских средстава које држава издваја за ове намене.

Упис произвођача грожђа у Виноградарски регистар и произвођача вина у Винарски регистар се одвија констатно и није временски ограничен.

Произвођачи грожђа информације везане за упис у Виноградарски регистар могу наћи на сајту МПШВ-а, http://www.minpolj.gov.rs/vinogradarski-registar/

Произвођачи вина информације везане за упис у Винарски регистар могу наћи на сајту МПШВ-а, http://www.minpolj.gov.rs/vinarski-registar/

Категорије

Величина текста
Контраст