Виноградарство и винарство

Виноградарски регистар

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде је на основу конкурса у складу са Законом о вину („Сл. гласник РС“, бр. 41/09 и 93/12) поверило послове везане за Виноградарски регистар Центру за виноградарство и винарство из Ниша.

На основу Закона о вину и подзаконских аката сви произвођачи грожђа који производе грожђе на парцелама већим од 10 ари (као и на мањим aко грожђе стављају у промет) су у обавези да се упишу у Виноградарски регистар.

За све ближе информације, произвођачи грожђа се могу обратити особама задуженим за административне послове у шест канцеларија Центра за виноградарство и винарство. 

 1. Београд (окрузи у надлежности: Јужнобанатски, Мачвански, Колубарски и град Београд)

Контакт особа: Иван Додок

Адреса: Булевар Краља Александра 84, 11111 Београд, постански фах 32

телефон/фах: 060/6010-191 и 060/6010-194

e-mail: cevvin.ivand@gmail.com;

2. Нови Сад (окрузи у надлежности: Севернобачки, Средњебанатски, Севернобанатски, Западнобачки, Јужнобачки и Сремски)

Контакт особа: Веселинка Бакрач

Адреса: Булевар Михаила Пупина 10, 21000 Нови Сад, телефон: 060/6010-187 ,

e-mail: cevvin.veselinka@gmail.com;

3. Крагујевац (окрузи у надлежности: Шумадијски, Поморавски, Подунавски, Златиборски, Моравички и Рашки)

Контакт особа: Ранко Репановић

Адреса: Саве Ковачевића 7, 34000 Крагујевац, телефон/фах: 034/331-663,

e-mail:  cevvin.ranko@gmail.com;

4. Неготин (окрузи у надлежности: Браничевски, Борски и Зајечарски).

Контакт особа: Драгана Ивић

Адреса: Трг Ђорђа Станојевића 5, 19300 Неготин, телефон/фах: 019/570-292,

e-mail: cevvin.dragana@gmail.com;

5. Александровац: (округ у надлежености: Расински)

Контакт особа: Горан Судимац

Адреса: 29. новембра 21, 37230 Александровац, телефон/фах: 037/751-294,

e-mail: cevvin.goran@gmail.com;

6. Ниш (окрузи у надлежности: Нишавски, Топлички, Пиротски, Јабланички, Пчињски, као и АП Косово и Метохија)

Контакт особа: Злата Видановић

Адреса: Колонија ЕИ бр. 6, 18116 Ниш, телефон/фах: 018/4541-128 и 018/4541-023,

e-mail: cevvin.zlata@gmail.com.

Категорије

Величина текста
Контраст