Vinogradarstvo i vinarstvo

Vinogradarski registar

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je na osnovu konkursa u skladu sa Zakonom o vinu („Sl. glasnik RS“, br. 41/09 i 93/12) poverilo poslove vezane za Vinogradarski registar Centru za vinogradarstvo i vinarstvo iz Niša.

Na osnovu Zakona o vinu i podzakonskih akata svi proizvođači grožđa koji proizvode grožđe na parcelama većim od 10 ari (kao i na manjim ako grožđe stavljaju u promet) su u obavezi da se upišu u Vinogradarski registar.

Za sve bliže informacije, proizvođači grožđa se mogu obratiti osobama zaduženim za administrativne poslove u šest kancelarija Centra za vinogradarstvo i vinarstvo. 

 1. Beograd (okruzi u nadležnosti: Južnobanatski, Mačvanski, Kolubarski i grad Beograd)

Kontakt osoba: Ivan Dodok

Adresa: Bulevar Kralja Aleksandra 84, 11111 Beograd, postanski fah 32

telefon/fah: 060/6010-191 i 060/6010-194

e-mail: cevvin.ivand@gmail.com;

2. Novi Sad (okruzi u nadležnosti: Severnobački, Srednjebanatski, Severnobanatski, Zapadnobački, Južnobački i Sremski)

Kontakt osoba: Veselinka Bakrač

Adresa: Bulevar Mihaila Pupina 10, 21000 Novi Sad, telefon: 060/6010-187 ,

e-mail: cevvin.veselinka@gmail.com;

3. Kragujevac (okruzi u nadležnosti: Šumadijski, Pomoravski, Podunavski, Zlatiborski, Moravički i Raški)

Kontakt osoba: Ranko Repanović

Adresa: Save Kovačevića 7, 34000 Kragujevac, telefon/fah: 034/331-663,

e-mail:  cevvin.ranko@gmail.com;

4. Negotin (okruzi u nadležnosti: Braničevski, Borski i Zaječarski).

Kontakt osoba: Dragana Ivić

Adresa: Trg Đorđa Stanojevića 5, 19300 Negotin, telefon/fah: 019/570-292,

e-mail: cevvin.dragana@gmail.com;

5. Aleksandrovac: (okrug u nadleženosti: Rasinski)

Kontakt osoba: Goran Sudimac

Adresa: 29. novembra 21, 37230 Aleksandrovac, telefon/fah: 037/751-294,

e-mail: cevvin.goran@gmail.com;

6. Niš (okruzi u nadležnosti: Nišavski, Toplički, Pirotski, Jablanički, Pčinjski, kao i AP Kosovo i Metohija)

Kontakt osoba: Zlata Vidanović

Adresa: Kolonija EI br. 6, 18116 Niš, telefon/fah: 018/4541-128 i 018/4541-023,

e-mail: cevvin.zlata@gmail.com.

Kategorije

Veličina teksta
Kontrast