Saopštenja Ministarstva i najave

Zajednički projekat Srbije i EU za prečišćavanje otpadnih voda u Sokobanji

Ministarka poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Jelena Tanasković i šef delegacije Evropske unije u Srbiji Emanuele Žiofre potpisali su danas u Vladi RS ugovor o izgradnji sistema za prikupljanje i prečišćavanje otpadnih voda u opštini Sokobanja.

Ugovoren iznos radova je 12.4 miliona evra, od čega EU obezbeđuje 6.3 miliona evra, dok Republika Srbija obezbeđuje 6.1 milion evra iz budžeta. Projekat obuhvata rekonstrukciju i izgradnju kanalizacione mreže i izgradnju novog postrojenja za preradu otpadnih voda.

Ministarka Tanasković je podsetila da je programom ”Skok u budućnost – Srbija 2027”  predviđena izgradnja 1.108 kilometara kanalizacione mreže i 32 postrojenja za preradu otpadnih voda.

Planirani cilj je da 2026. godine 35 jedinica lokalnih samouprava bude sa preko 80% pokrivenosti kanalizacinom mrežom, i izgrađenim postrojenjima, precizirala je Tanasković.

Kada je reč o projektu koji se odnosi na Sokobanju ministarka Tanasković navela je da će njegova realizacija doprineti poboljšanju uslova životne sredine u regionu i smanjenju zagađenja reke Gradašnice i Moravice, kao i Bovanskog jezera koje se nalazi nizvodno a koje se koristi kao izvor vode za opštinu Aleksinac.

”Na ovaj način će se obezbediti prečišćavanje otpadnih voda za šire područje opštine Sokobanja, a samim tim i puna usklađenost sa relevantnim nacionalnim zakonodavstvom, kao i direktivama EU u ovoj oblasti” – istakla je ministarka.

Prilikom planiranja ovog projekta u obzir je uzeto to da je Sokobanja važan turistički centar, tako da je planirani kapacitet prerade otpadnih voda 22.000 ekvivalent stanovnika, što obuhvata pik turističke sezone, objasnila je Tanasković.

Projekat „Izgradnja sistema za prikupljanje i prečišćavanje otpadnih voda u opštini Sokobanja“ se finansira iz IPA 2020 programa na osnovu Finansijskog sporazuma potpisanog između Evropske komisije i Vlade RS.

Ambasador Žiofre je izjavio: „Ovaj projekat ima dve komponente. Najpre potpisujemo ugovor za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u samoj Sokobanji. I drugo, rešavamo širu mrežu cevovoda za otpadne vode. To podrazumeva sanaciju kolektora i crpnih stanica. Region u celini će učiniti značajan korak napred u poboljšanju kvaliteta vode.  Ovaj projekat u Sokobanji nije prva investicija EU u ovom sektoru, jer imamo dugu istoriju podrške Srbiji u oblasti otpadnih voda, što pokazuju završeni i tekući projekti u Subotici, Šapcu, Leskovcu, Kuli, Vrbasu, Raškoj, Nišu, Kraljevu, Brusu i Blacu“.

Kategorije

Veličina teksta
Kontrast