Саопштења Министарства

Закључак Владе Србије у вези са откупљивачима малина којима је омогућен репрограм кредита

саопштење

Влада Србије донела је данас на предлог Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде закључак о давању сагласности да се у вези са Одлуком Народне банке Србије о привременим мерама за банке у циљу адекватног управљања кредитним ризиком у портфолију пољопривредних кредита у условима отежане пољопривредне производње, предузму мере да дужници – лица која се баве откупом и складиштењем воћа у хладњачи у складу са прописима, којима је омогућен репрограм кредита, испуне у потпуности уговорне обавезе према пољопривредним произвођачима малина.

 Доношење овог закључка је предложено у циљу ублажавања последица насталих у сектору малинарства услед пада потражње за малином.

У образложењу се наводи да због макроекономских померања на светском тржишту, економске кризе, као и смањене потрошње јагодастог воћа, одређене количине воћа нису продате, остале су ускладиштене у хладњачама, а произвођачи нису исплаћени за воће које су предали откупљивачима,

Овом одлуком Влада Републике Србије помаже хладњачарима у одлагању обавеза исплате кредита на 12 месеци како би измирили дуг из претходног откупа према примарним произвођачима малина.

Категорије

Величина текста
Контраст