Саопштења пољопривредне инспекције

Завршена контрола произвођача производа од какаоа, чоколаде и кондиторских производа

Пољопривредни инспектори су у оквиру својих надлежности током другог квартала 2016. године, извршили контроле код произвођача производа од какаоа, чоколаде и кондиторских производа. Контролисано  је 60 произвођача. Овoм приликoм поднето је седам Захтева за покретање прекршајног поступка и 1 пријава за привредни преступ.

Током контроле у циљу мониторинга безбедности ових производа узето је 20 узорака. Десет узорака није одговарало прописаним нормама. Код ових узорака није одговарала декларација на самом производу.

У 3 случаја није одговарао и сам садржај по питању квалитета намирнице, и то:

 • За производ: „Мешавина какао крема и млечног крема“- (произвођач: „ДЦ Лилић“, мало Црниће) констатован је мањи садржај какао делова у тамном делу крема, и мање удео млека у млечном делу;
 • За производ: „Какао крем производ за јело и кување“- (произвођач: „Candy rush“доо Београд, погон у  Шапцу) , констатовано је да нема суве материје млека, која  је прописана за ову групу производа;
 • За производ: „Мешавина какао и млечног производа“ – (произвођач: „Поло доо“, Чачак) констатован је нижи садржај сувих немасних какао делова од прописаног за овај производ.

Пољопривредни инспектори поменуте контроле обавили су са циљем провере успостављеног система безбедности хране по принципима HACCP, услова хигијене и следљивости (контролне листе), а на основу Закона о безбедности хране.

Резултати контрола:

 

 • Укупно извршенo  контролa код 60 субјеката, (3 произвођача више не обављају делатност)
 • 2 субјеката немају успостављену следљивост
 • 3 субјеката немају у потпуности усаглашуслове хигијене
 • 8 субјеката није уписано у Централни регистар
 • 9 субјекта има неправилности везаних за  декларисање
 • 3 субјекта немају доказ на безбедност производа
 • 3 субјеката нема HACCP
 • 5 субјеката има HACCP са мањим неусаглашеностима

 Управне мере (донето):

– Решења о забрани промета – 8 ( Укупно 3.510 килограма стављено ван промета)

– Решења којима је наложено отклањање неправилности – 21

Казнене мере (поднето) :

– Захтева за покретање прекршајног поступка  – 7

– Пријава за привредни преступ – 1

Категорије

Величина текста
Контраст