Саопштења пољопривредне инспекције

Жетва меркантилне пшенице рода 2016

Жетва пшенице се сматра окончаном. Пољопривредна инспекција је завршила активности праћења жетве пшенице рода 2016. године и регистровање ускладиштeња тржних вишкова у складиштима Републике Србије.

Закључно са 22.07.2016. године регистрован је пријем тржишних вишкова меркантилне пшенице код складиштара у укупној количини од 1.712.251 тона, од чега је 1.362.124 тонe на територији Војводине.

 

Регистровани параметри квалитета :

Генерално се закључује да је квалитет пшеничног зрна рода 2016. године задовољавајућег квалитета. Принос је добар.

  • Влаге пшеничног зрна запримљеног као тржни вишак у силосима на територији Републике Србије кретала се између 12,5 – 13,5 %;
  • Хектолисарска маса се кретала од 79 до 76.
  • Примесе су регистроване у просеку на 3 % . У Средње банатском управном округу је регистрован нешто већи проценат примеса – 3,6%.
  • Просечан принос се кретао од 6,8 т/ха у Западно бачком управном округу до испод 4 т/ха у ужој Србији. Принос преко 9 т/ха, је регистрован у Бајмоку.

Квантитет:

            Ускладиштени тржни вишкови у складиштима Републике Србије, у количини од 1.712.251,  су на највишем нивоу од кад пољопривредна инспекција прати жетву пшенице. У прилогу су дати подаци за протеклих 12 година.

            Процењује  се да се у силосима у Републици Србији на дан  22.07.2016 године налази близу 2.000.000 тона пшенице (укупне залихе/ нови и стари род), што до сада није било забележено у тој количини.

            У Топличком, Пчињском, Расинском и Рашком управном округу није забележен пријем тржних вишкова у складишта а у Пиротском и Златиборском управном округу је пријем занемарљив

 

УПОРЕДНИ ПРИКАЗ (2005-2016)

Регистрованих  количине ускладиштене меркантилне пшенице новог рода (у тонама) на крају жетве 2005/2006/2007/2008/2009/2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016

23

 

Категорије

Величина текста
Контраст