Саопштења Министарства и најаве

Знањем до јаче отпорности пољопривреде на климатске промене

Београд, 16. септембар 2022. – Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде и Организација Уједињених нација за храну и пољопривреду (ФАО) уз подршку Европске уније, одржали су обуку о климатским променама у пољопривреди, од 14. до 16. септембра 2022. године. Ово је прва у низу од шест обука, које произилазе из анализе потреба за стручним усавршавањем у области климатских промена, адаптације на њих и управљања ризицима у пољопривреди. 

“Последице климатских промена су свуда на терену када је о Србији реч. Важно је направити систем мера како би ублажили последице климатских промена попут града, суше, поплава и других временских неприлика. Такође, јако је важна сарадња измећу ресорног министарства, локалних самоуправа и ФАО”, истакао је Александар Богићевић, помоћник министра. 

Уз подсетник да клима није статичка већ променљива величина, представљени су основни појмови, концепти и научне прогнозе у вези са климатским променама. Фокус је стављен на мере прилагођавања како би пољопривреда што спремније дочекала промене. “Због суша могући су умањени приноси кукуруза до 60% ове године. Овакви скупови су од изузетног значаја јер се на њима врши размена искустава, стручних мишљења и проналажења потенцијалних решења за ову врсту проблема“, додао је Богићевић. 

Климатске промене су глобалне, али делују локално и утичу на доступност и трошкове производње хране. “Суочени смо са потребом да производимо више хране, да при томе не угрожавамо животну околину, а све то уз учесталије временске непогоде. Зато ФАО подржава умрежавање различитих партнера као што су ресорно министарство, стручне саветодавне службе, општине или средње школе. Данашња обука о климатским променама у пољопривреди је добар пример тога”, закључио је Александар Ментов, национални координатор ФАО. 

У наредним месецима следе обуке које ће представити начине смањења ризика од елементарних непогода, појаснити улогу здравог пољопривредног земљишта, а ту су и теме прилагођене потребама појединачних сектора. 

Овај пројекат финансира Европска унија. Пројекат „Јачање отпорности сектора пољопривреде на елементарне непогоде“ спроводи Организација за храну и пољопривреду Уједињених нација (ФАО) у сарадњи са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије.

Категорије

Величина текста
Контраст