RSS

rss RSS (Really Simple Syndication, Rich Site Summary) je servis za automatsko preuzimanje informacija. Servis funkcioniše pomoću RSS feed-a, XML dokumenta koji sadrži sažete informacije o novom sadržaju na sajtu. Zahvaljujući RSS-u ne morate da posetite sajt Ministarstva prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja kako biste videli da li su se pojavili novi sadržaji, već ćete o promenama biti automatski obavešteni.

Pomoću ovog možete da dobijate aktuelnosti i saopštenja, potrebno je samo da se prijavite na ovoj strani.

Za korišćenje RSS servisa potrebno je da imate instaliran Internet pretraživač koji podržava RSS (Internet Explorer 7, Mozilla Firefox) ili da instalirate poseban RSS čitač. U zavisnosti od Internet pretraživača koji imate, treba da kliknete na Subscribe to this feed ili Subscribe Now. Ukoliko koristite poseban RSS čitač, sledite uputstva koja ste dobili uz program.

Kategorije

Skorašnji članci

Veličina teksta
Kontrast