Sektor za poljoprivrednu politiku

poljpolitika

              Sektor za poljoprivrednu politiku obavlja poslove koji se odnose na: praćenje i analizu domaće i svetske proizvodnje, potrošnje, prerade, cena i trgovine primarnim poljoprivrednim proizvodima, organskim proizvodima, proizvodima ribarstva i proizvodima prerade od pomenutih proizvoda; pripremu stručnih osnova za izradu propisa iz oblasti poljoprivredne politike i politike ribarstva kao i njihovog usklađivanja sa pravnom tekovinom EU, pravilima, principima i sporazumima STO i standardima međunarodnih organizacija i međunarodnih sporazuma; izradu bilansa osnovnih poljoprivrednih proizvoda; učešće u izradi strateških dokumenata i međunarodnih sporazuma u oblasti biljne i životinjske proizvodnje, organske proizvodnje, prerade i kvaliteta poljoprivrednih proizvoda, kao i u oblasti poljoprivredne statistike; izradu analiza stanja i davanje projekcija razvoja prehrambene industrije; izradu predloga raspodele budžetskih sredstava za podsticaje u poljoprivredi, prehrambenoj industriji i ruralnom razvoju; predlaganje mera poljoprivredne politike i politike ribarstva kao i praćenje i analizu ostvarenih efekata mera; praćenje i analizu carinske politike u oblasti poljoprivredno-prehrambenih proizvoda i predlaganje mera za unapređenje spoljnotrgovinske razmene poljoprivredno-prehrambenim proizvodima Republike Srbije; učešće u pripremi informacija i dokumenata za saradnju na bilateralnom i multilateralnom nivou, pregovore i saradnju sa EU, STO i međunarodnim organizacijama kao i učešće u pripremi, koordinaciji i implementaciji projekata iz fondova EU i drugih izvora finasiranja iz oblasti u nadležnosti Sektora; analize efekata uticaja promene klime na sektor poljoprivrede i uticaja poljoprivredne proizvodnje na promene klime; organsku proizvodnju u poljoprivredi; predlaganje mera prilagođavanja i ublažavanja klimatskih promena od značaja za poljoprivredne politike kao i praćenje i analizu ostvarenih efekata mera; obavlja i druge poslove iz ove oblasti.

U Sektoru za poljoprivrednu politiku obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice:

  1. Grupa za proizvodnju i tržište ratarskih proizvoda
  2. Grupa za proizvodnju i tržište voća, povrća i jakih alkoholnih pića
  3. Odsek za analitiku i statistiku
  4. Odsek za označavanje hrane, šeme kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i organsku proizvodnju
  5. Grupa za stočarstvo i preradu stočarskih proizvoda
  6. Grupa za vinogradarstvo i vinarstvo
  7. Grupa za praćenje uticaja promene klime na sektor poljoprivrede

1. Grupa za proizvodnju i tržište ratarskih proizvoda obavlja poslove koji se odnose na: praćenje i analizu domaće i svetske proizvodnje, prerade, potrošnje, prometa i cena žitarica, krmnog, industrijskog bilja i prerađevina, u cilju predlaganja mera poljoprivredne politike i mera za uređenje tržišta, sistema javnih skladišta i strateškog razvoja u pojedinačnim oblastima ratarske proizvodnje i prerade kao i izradu bilansa najvažnijih proizvoda; izradu Godišnjeg izveštaja o stanju na tržištu žitarica, uljarica, šećerne repe i šećera i duvana, kao delova Godišnjeg izveštaja o stanju u poljoprivredi u Republici Srbiji – Zelena knjiga; učešće u pripremi stručnih osnova za izradu propisa iz oblasti direktnih plaćanja i uređenja tržišta ratarskih proizvoda i njihovog usklađivanja sa pravnom tekovinom EU, standardima relevantnih međunarodnih organizacija i međunarodnim sporazumima; učešće u pripremi strateških dokumenata i međunarodnih sporazuma vezanih za ratarsku proizvodnju i preradu kao i proces pregovora o članstvu u EU; učešće u pripremi predloga raspodele budžetskih sredstava u delu podrške ratarskoj proizvodnji i prehrambenoj industriji; učešće u pripremi informacija i dokumenata za sradnju na bilateralnom i multilateralnom nivou, pregovore i saradnju sa EU, STO i međunarodnim organizacijama kao i učešće u pripremi, koordinaciji i implementaciji projekata iz fondova EU i drugih izvora finasiranja iz oblasti ratarske proizvodnje; obavlja i druge poslove iz ove oblasti.

2.Grupa za proizvodnju i tržište voća, povrća i jakih alkoholnih pića obavlja poslove koji se odnose na: praćenje i analizu domaće i svetske proizvodnje, prerade, potrošnje, prometa i cena povrća, voća, lekovitog, aromatičnog, začinskog i ukrasnog bilja i cveća, jakih alkoholnih pića i etanola kao i vođenje Registra trgovaca voća i povrća, Registra jakih alkoholnih pića i Registra geografskih oznaka za jaka alkoholna pića u cilju predlaganja mera poljoprivredne politike i uređenja tržišta i strateškog razvoja ovih oblasti kao i izradu bilansa navedenih proizvoda; učešće u izradi Godišnjeg izveštaja o stanju na tržištu povrća i voća, kao delova Godišnjeg izveštaja o stanju u poljoprivredi u Republici Srbiji – Zelena knjiga; učešće u pripremi stručnih osnova za izradu propisa iz oblasti povrtarstva, voćarstva, jakih alkoholnih pića i etanola i njihovog usklađivanja sa pravnom tekovinom Evropske unije i relevantnim međunarodnim organizacijama i međunarodnim sporazumima; učešće u pripremi međunarodnih sporazuma iz ovih oblasti; učešće u pripremi tehničkih propisa iz ove oblasti; učešće u pripremi programa korišćenja budžetskih sredstava u delu podrške povrtarskoj, voćarskoj proizvodnji i proizvodnji jakih alkoholnih pića, kao i promociji jakih alkoholnih pića; organizovanje sprovođenja procedura priznavanja oznaka za jaka alkoholna pića sa geografskom oznakom, procedura proizvodnje i kontrole proizvodnje jakih alkoholna pića sa geografskom oznakom, kao i procedura ispunjavanja uslova za korišćenje oznaka za jaka alkoholna pića sa geografskom oznakom; učešće u pripremi i implementaciji projekata koji se odnose na povrtarstvo, voćarstvo, lekovito, aromatično, začinsko i ukrasno bilje i cveće, kao i jaka alkoholna pića; obavlja i druge poslove iz ove oblasti.

Informacija o cveću i ukrasnom bilju za 2020. godinu pogledati – ovde

3.Odsek za analitiku i statistiku obavlja poslove koji se odnose na: analizu efekata mera poljoprivredne politike na efikasnost i konkurentnost poljoprivredne proizvodnje; analizu budžetske podrške u cilju sagledavanja uticaja nivoa podrške na obim, strukturu proizvodnje poljoprivredno – prehrambenih proizvoda; pripremu predloga raspodele budžetskih sredstava za podsticaje u poljoprivredi i ruralnom razvoju; prikupljanje, obradu i analizu statističkih podataka o proizvodnji, cenama, spoljnotrgovinskoj razmeni i drugim ekonomskim pokazateljima određenih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, za potrebe izrade Godišnjeg izveštaja o stanju u poljoprivredi u Republici Srbiji – Zelena knjiga, kao i drugih analitičkih dokumenata; predlaganje mera i učešće u izradi strateških dokumenata za potrebe definisanja srednjeročnih i dugoročnih pravaca razvoja poljoprivrede; analizu carinskih dažbina i olakšica njihove efekte na kretanja u spoljnotrgovinskoj razmeni u oblasti poljoprivrede; pripremu predloga i dokumenta potrebnih za proces pristupanja i članstvo u STO; učešće i pripremu informacija i dokumenata za za sradnju na bilateralnom i multilateralnom nivou, pregovore o članstvu Republike Srbije u EU i relevantnim međunarodnim organizacijama u oblasti poljoprivrede; analizu usklađenosti mera poljoprivredne politike sa merama Zajedničke poljoprivredne politike EU u oblasti direktnih plaćanja i Zajedničke organizacije tržišta; funkcionisanje integrisanih poljoprivrednih informacionih sistema kao što su Sistem prikupljanja računovodstvenih podataka na poljoprivrednim gazdinstvima – FADN i Sistem tržišnih informacija poljoprivrede Srbije – STIPS; učešće u pripremi, koordinaciji i implementaciji projekata iz fondova EU i drugih izvora finasiranja iz oblasti poljoprivredne politike; obavlja i druge poslove iz ove oblasti.

4.Odsek za označavanje hrane, šeme kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i organsku proizvodnju obavlja poslove koji se odnose na: praćenje i analizu proizvodnje i prometa proizvoda prehrambene industrije u sektorima prerade voća i povrća, proizvodnje piva i bezalkoholnih pića, šećera, kafe i čokoladnih proizvoda, organskih proizvoda, kao i drugih proizvoda prehrambene industrije osim mleka, mesa i meda u cilju predlaganja mera poljoprivredne politike i uređenja tržišta i strateškog razvoja ovih oblasti; učešće u pripremi stručnih osnova za izradu propisa iz oblasti organske proizvodnje, šema kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, izuzev vina i jakih alkoholnih pića, propisa o kvalitetu određenih kategorija hrane koje su regulisane na EU nivou, propisa o opštem deklarisanju, označavanju i reklamiranju hrane i propisa za promociju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i njihovog usklađivanja sa pravnom tekovinom Evropske unije i relevantnim međunarodnim organizacijama i međunarodnim sporazumima, kao i propisa o kvalitetu pojedinačnih kategorija hrane (ne harmonizovano područje); učešće u pripremi strateških dokumenata u oblasti organske proizvodnje, prerade i kvaliteta poljoprivrednih proizvoda; predlaganje mera poljoprivredne politike u oblastima organske proizvodnje i promocije poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, prerade voća i povrća, piva, kvaliteta i označavanja hrane, šema kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda izuzev vina i jakih alkoholnih pića; učešće u pripremi raspodele budžetskih sredstava u delu podrške unapređenju konkurentnosti i dostizanja standarda kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, organskoj proizvodnji, kao i promociji poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda; učešće i pripremi informacija i dokumenata za saradnju na bilateralnom i multilateralnom nivou, pregovore o članstvu Republike Srbije u EU; i relevantnim međunarodnim organizacijama u oblasti organske proizvodnje, politike kvaliteta i označavanja hrane, šema kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda izuzev vina i jakih alkoholnih pića; vršenje nadzora i sprovođenje postupaka ovlašćivanja tela za ocenjivanje usaglašenosti, kontrole ispunjenosti uslova za korišćenje oznaka geografskog porekla za poljoprivredne i prehrambene proizvode, kontrolnih organizacija u organskoj proizvodnji i odobravanje zahteva za izdavanje kontrolnih markica ovlašćenim korisnicima poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda sa oznakom geografskog porekla; izradu informacija o stanju u oblastima proizvodnje poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda sa oznakama geografskog porekla, organskih proizvoda, izuzev vina i jakih alkoholnih pića; učešće u pripremi, koordinaciji i implementaciji projekata iz fondova EU i drugih izvora finasiranja iz oblasti politike kvaliteta, organske proizvodnje i promocije poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda; obavlja poslove nacionalne kontakt tačke za Codex Alimentarius u Republici Srbiji; praćenje i koordinaciju aktivnosti svih Codex odbora na EU nivou u Republici Srbiji kao i učešće u radu Stručnog saveta za organsku proizvodnju; obavlja i druge poslove iz ove oblasti.

U Odseku za označavanje hrane, šeme kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i organsku proizvodnju, obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice:

  1. Grupa za označavanje hrane, šeme kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i
  2. Grupa za organsku proizvodnju.

5.Grupa za označavanje hrane, šeme kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda obavlja poslove koji se odnose na: praćenje i analizu proizvodnje i prometa proizvoda prehrambene industrije u sektorima prerade voća i povrća, proizvodnje piva i bezalkoholnih pića, šećera, kafe i čokoladnih proizvoda, kao i drugih proizvoda prehrambene industrije osim mleka, mesa i meda; definisanje poljoprivredne politike i predlaganje mera u oblastima promocije poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, prerade voća i povrća, piva, kvaliteta i označavanja hrane, šema kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda izuzev vina i jakih alkoholnih pića; učešće u pripremi stručnih osnova za izradu propisa iz oblasti šema kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, izuzev vina i jakih alkoholnih pića, propisa o kvalitetu određenih kategorija hrane koje su regulisane na EU nivou, propisa o opštem deklarisanju, označavanju i reklamiranju hrane i propisa za promociju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i njihovog usklađivanja sa pravnom tekovinom Evropske unije, kao i propisa o kvalitetu pojedinačnih kategorija hrane (ne harmonizovano područje); učešće u pripremi mera i programa razvoja pojedinih grana prehrambene industrije, kao i programa korišćenja budžetskih sredstava u delu podrške unapređenju konkurentnosti i dostizanja standarda kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, kao i promociji poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda; učešće u pripremi informacija i dokumenata za sradnju na bilateralnom i multilateralnom nivou, pregovore i saradnju sa EU, STO i međunarodnim organizacijama; sprovodi postupak ovlašćivanja tela za ocenjivanje usaglašenosti, kontrole ispunjenosti uslova za korišćenje oznaka geografskog porekla za poljoprivredne i prehrambene proizvode i odobravanja zahteva za izdavanje kontrolnih markica ovlašćenim korisnicima poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda sa oznakom geografskog porekla; izrada informacija o stanju u oblastima proizvodnje poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda sa oznakama geografskog porekla izuzev vina i jakih alkoholnih pića; učešće u pripremi projekata iz fondova EU i drugih izvora finasiranja iz oblasti politike kvaliteta i promocije poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda; obavlja i druge poslove iz ove oblasti.

6,Grupa za organsku proizvodnju obavlja poslove koji se odnose na: praćenje i analizu proizvodnje i prometa organskih proizvoda u cilju definisanja poljoprivredne politike i predlaganje mera u oblasti organske proizvodnje; učešće u pripremi stručnih osnova za izradu propisa iz oblasti organske proizvodnje i njihovog usklađivanja sa pravnom tekovinom Evropske unije i relevantnim međunarodnim organizacijama i međunarodnim sporazumima; učešće u izradi strateških dokumenata iz oblasti organske proizvodnje; učešće u pripremi raspodele budžetskih sredstava za podsticaje u poljoprivredi i ruralnom razvoju u oblasti organske proizvodnje i u delu podrške unapređenju konkurentnosti i dostizanja standarda u organskoj proizvodnji, kao i promociji poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda; učešće u pripremi informacija i dokumenata za sradnju na bilateralnom i multilateralnom nivou, pregovore i saradnju sa EU i međunarodnim organizacijama kao i opštih informacija o stanju u organske proizvodnje; vrši nadzor i sprovodi postupak ovlašćivanja kontrolnih organizacijh u organskoj proizvodnji; koordinira radom Stručnog saveta za organsku proizvodnju;  učešće u pripremi, projekata iz fondova EU i drugih izvora finasiranja iz oblasti organske proizvodnje i promocije poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda; obavlja i druge poslove iz ove oblasti.

7.Grupa za stočarstvo i preradu stočarskih proizvoda obavlja poslove koji se odnose na: praćenje i analizu domaće i svetske proizvodnje, prerade, potrošnje, prometa i cena primarnih poljoprivrednih proizvoda animalnog porekla, kao i prerađevina animalnog porekla, vođenje evidencije brojnog stanja stočnog fonda, programa unapređenja stočarstva, uvoza priplodnog materijala; izradu bilansa proizvodnje i potrošnje najvažnijih proizvoda stočarske proizvodnje i analizu efekata mera u oblasti stočarske proizvodnje; vođenje registra odgajivačkih organizacija i organizacija sa posebnim ovlašćenjima kao i registra izvođača veštačkog osemenjavanja; analizu stanja i davanje projekcije razvoja stočarstva u cilju predlaganja mera poljoprivredne politike; učešće u pripremi stručnih osnova za izradu propisa iz oblasti direktnih plaćanja i uređenja tržišta u oblasti stočarstva, ribarstva, pčelarstva i prehrambene industrije, primarne stočarske proizvodnje i prerade, i njihovog usklađivanja sa pravnim tekovinama Evropske unije i relevantnim međunarodnim organizacijama i međunarodnim sporazumima; učešće u pripremi strateških dokumenata u ovim oblastima; sprovođenje politike unapređenja kvaliteta proizvoda stočarstva; pripremu predloga za dugoročnu, srednjoročnu i godišnju razvojnu politiku u oblasti stočarske proizvodnje i prerađivačke industrije; učešće u izradi predloga raspodele budžetskih sredstava u oblasti stočarstva, učešće u pripremi informacija i dokumenata za sradnju na bilateralnom i multilateralnom nivou, pregovore i saradnju sa EU i međunarodnim organizacijama kao i opštih informacija o stanju iz oblasti poljoprivrede i ribarstva; učešće u izradi delova Godišnjeg izveštaja o stanju u poljoprivredi u Republici Srbiji – Zelena knjiga; učešće u pripremi, koordinaciji i implementaciji projekata iz fondova EU i drugih izvora finasiranja iz oblasti stočarstva i ribarstva; obavlja i druge poslove iz ove oblasti.

8.Grupa za vinogradarstvo i vinarstvo obavlja poslove koji se odnose na: praćenje i analizu proizvodnje, prerade, potrošnje, prometa i cena grožđa i vina odnosno proizvoda od grožđa i vina i aromatizovanih proizvoda od vina, u cilju predlaganja mera poljoprivredne politike i uređenja tržišta, politike kvaliteta i strateškog razvoja oblasti vina i aromatizovanih proizvoda od vina; analizu stanja razvoja vinogradarstva i vinarstva; učešće u pripremi strateških dokumenata vezanih za proces pregovora o članstvu u EU; pripremu stručnih osnova za izradu propisa iz oblasti uređenja tržišta i politike kvaliteta vina i aromatizovanih proizvoda od vina i njihovog usklađivanja sa pravnom tekovinom Evropske unije i relevantnim međunarodnim organizacijama i međunarodnim sporazumima, kao i pripremu tehničkih propisa iz ove oblasti; učešće u pripremi strateških mera i programa korišćenja budžetskih sredstava u delu podrške vinogradarskoj i vinarskoj proizvodnji; učešće u izradi delova Godišnjeg izveštaja o stanju u poljoprivredi u Republici Srbiji – Zelena knjiga; ustanovljavanje oznaka geografskog porekla (PDO/PGI) za vina i aromatizovane proizvode od vina i proizvodnju i kontrolu proizvodnje vina i aromatizovanih proizvoda od vina sa oznakom geografskog porekla, ispunjenost uslova za korišćenje oznaka za vina sa geografskim poreklom i izdavanja evidencionih markica za vina sa geografskim poreklom; ovlašćivanje Kontrolnih organizacija, laboratorija za ispitivanje parametara kvaliteta grožđa, vina i drugih proizvoda i Stručne organizacije za Vinogradarski registar, kao i vođenje Liste senzornih ocenjivača vina; uspostavljanje i vođenje Vinogradarskog registra i Vinarskog registra; sprovođenje analize podataka za deklarisanje vina; vođenje evidencija u vinogradarstvu i vinarstvu; učešće u pripremi međunarodnih sporazuma i projekata vezanih za vinogradarstvo i vinarstvo; obavlja i druge poslove iz ove oblasti.

9.Grupa za praćenje uticaja promene klima na sektor poljoprivrede obavlja poslove koji se odnose na: analize efekata uticaja promene klime na sektor poljoprivrede; analizu efekata uticaja poljoprivredne proizvodnje na promene klime; analize uključenosti aspekata promene klime u poljoprivrednim politikama i merama; pripremu predloga za uključivanje aspekata promene klime u poljoprivredne programe, politike i mere; predlaganje mera prilagođavanja i ublažavanja klimatskih promena od značaja za poljoprivredne politike kao i praćenje i analizu ostvarenih efekata mera; predlaganje mera i učešće u izradi strateških dokumenata za potrebe definisanja srednjoročnih i dugoročnih pravaca razvoja poljoprivrede; učešće i pripremu informacija i dokumenata od značaja za pregovore o članstvu Republike Srbije i EU u oblasti poljoprivrede; učešće u analizi usklađenosti mera poljoprivredne politike sa merama Zajedničke poljoprivredne politike EU sa aspekta klimatskih promena; učešće u pripremi, koordinaciji i implementaciji projekata iz fondova EU i drugih izvora finasiranja iz oblasti uticaja promene klima na sektor poljoprivrede; pripremu programa promocije značaja klimatskih promena za razvoj sektora poljoprivrede; obavlja i druge poslove iz ove oblasti.

Kategorije

Veličina teksta
Kontrast