Sektor za ruralni razvoj

ruralni

Sektor za ruralni razvoj obavlja poslove koji se odnose na: izradu, praćenje i sprovođenje IPARD programa i Nacionalnog programa za ruralni razvoju cilju povećanja efikasnosti, unapređenja efektivnosti mera ruralnog razvoja i socioekonomskih aspekata života u ruralnim oblastima, podršku diverzifikaciji ruralne ekonomije i kreiranju uslova za proširenje nepoljoprivredne ekonomije u ruralnim oblastima; sprovođenje saradnje sa međunarodnim i nacionalnim organizacijama iinstitucijama u oblasti ruralnog razvoja u cilju usklađivanja mera podrške, obezbeđivanja donatorske pomoći za realizaciju razvojnih programa i projekata u oblasti ruralnog razvoja; programiranje, praćenje i koordinaciju rada poljoprivredne savetodavne službe; praćenje stanja i predlaganje mera za revitalizaciju i unapređenje razvoja zemljoradničkog zadrugarstva; programiranje, praćenje i koordinaciju rada poljoprivredne savetodavne službe; obavlja i druge poslove iz ove oblasti.

U Sektoru za ruralni razvoj obrazuje se sledeće uže unutrašnje jedinice:

  1. Odeljenje za ruralni razvoj
  2. Odeljenje za savetodavstvo.
 

Kategorije

Veličina teksta
Kontrast