Grupa za proizvodnju i tržište voća, povrća i jakih alkoholnih pića

Tržište voća i povrća – obavljaju se poslovi koji se odnose na:

  • praćenje i analizu domaće i svetske proizvodnje, prerade, potrošnje, prometa i cena povrća, voća, lekovitog, aromatičnog, začinskog i ukrasnog bilja i cveća u cilju predlaganja mera poljoprivredne politike i uređenja tržišta i strateškog razvoja ovih oblasti kao i izradu bilansa određenih voćnih vrsta i povrtarskih kultura
  • učešće u izradi Godišnjeg izveštaja o stanju na tržištu povrća i voća, kao delova Godišnjeg izveštaja o stanju u poljoprivredi u Republici Srbiji – Zelena knjiga
  • učešće u pripremi stručnih osnova za izradu propisa iz oblasti povrtarstva, voćarstva i njihovog usklađivanja sa pravnom tekovinom Evropske unije i relevantnim međunarodnim organizacijama i međunarodnim sporazumima
  • učešće u pripremi međunarodnih sporazuma iz ovih oblasti
  • učešće u pripremi tehničkih propisa iz ove oblasti
  • učešće u pripremi programa korišćenja budžetskih sredstava u delu podrške povrtarskoj i voćarskoj proizvodnji
  • učešće u pripremi i implementaciji projekata koji se odnose na povrtarstvo, voćarstvo i hortikulturu
  • obavlja i druge poslove iz ove oblasti
  • tržište cveća i ukrasnog bilja i tržište lekovitog i aromatičnog bilja

Rejonizacija voćarske proizvodnje u Srbiji

 
 

Tržište jakih alkoholnih pića – obavljaju se poslovi koji se odnose na

  • praćenje i analizu domaće i svetske proizvodnje, potrošnje, prometa i cena jakih alkoholnih pića i etanola, u cilju predlaganja mera poljoprivredne politike i uređenja tržišta i strateškog razvoja ove oblasti
  • učešće u pripremi stručnih osnova za izradu propisa iz oblasti jakih alkoholnih pića i etanola i njihovog usklađivanja sa sa pravnom tekovinom Evropske unije i relevantnim međunarodnim organizacijama i međunarodnim sporazumima
  • učešće u pripremi međunarodnih sporazuma iz ovih oblasti
  • učešće u pripremi tehničkih propisa iz ove oblasti
  • učešće u pripremi programa korišćenja budžetskih sredstava u delu podrške proizvodnji jakih alkoholnih pića, kao i promociji jakih alkoholnih pića
  • vođenje Registra jakih alkoholnih pića, organizovanje sprovođenja procedura priznavanja oznaka za jaka alkoholna pića sa geografskom oznakom, procedura proizvodnje i kontrole proizvodnje jakih alkoholna pića sa geografskom oznakom, kao i procedura ispunjavanja uslova za korišćenje oznaka za jaka alkoholna pića sa geografskom oznakom
  • učešće u pripremi i implementaciji projekata koji se odnose na jaka alkoholna pića
  • obavlja i druge poslove iz ove oblasti.

  • Podaci i izveštaji
  • Podsticaji i mere podrške
  • Korisni linkovi

  Aktuelno:

Kategorije

Veličina teksta
Kontrast