Saopštenja Ministarstva i najave

Obaveštenje o sprovođenju javne rasprave o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o divljači i lovstvu

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede obaveštava javnost da je Zaključkom Odbora za privredu i finansije 05 Broj: 011-8600/2023-1 od dana 20. septembra 2023. godine, određeno sprovođenje javne rasprave o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o divljači i lovstvu, koji je pripremila radna grupa obrazovana Rešenjem broj: 119-01-229/2023-09 od 28. juna 2023. godine.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede sprovešće javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o divljači i lovstvu u periodu od 21. septembra do 10. oktobra 2023. godine, dok je tekst Nacrta zakona postavljen na internet stranici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede www.minpolj.gov.rs  i na Portalu e-konsultacije.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede poziva predstavnike državnih organa i organizacija, udruženja, privrednih subjekata, stručne javnosti, kao i druga zainteresovana lica da se u okviru javne rasprave upoznaju sa tekstom Nacrta zakona i daju svoje primedbe, predloge i sugestije.

Primedbe, predlozi i sugestije dostavljaju se, na Obrascu za komentare, Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, putem elektronske pošte, od početka javne rasprave, a najkasnije do 10. oktobra 2023. godine, na adresu: javna.rasprava@minpolj.gov.rs ili pisanim putem na adresu Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Nemanjina 22-26, 11000 Beograd.

U toku javne rasprave biće organizovani okrugli stolovi i tribine, a adresa i vreme njihovog održavanja biće naknadno objavljeni na zvaničnom sajtu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Zaključak o sprovođenju javne rasprave – možete preuzeti ovde

Program javne rasprave – možete preuzeti ovde

Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o divljači i lovstvu sa propratnim materijalom – možete preuzeti ovde

Obrazac za komentare – možete preuzeti ovde

Kategorije

Veličina teksta
Kontrast