EFSA

Vodič za komunikaciju rizika u oblasti bezbednosti hrane

Cilj ovog vodiča je da obezbedi okvir za pomoć u donošenju odluka o odgovarajućim komunikacijskim pristupima u raznim situacijama koje se javljaju prilikom procene i komunikacije rizika vezanim za bezbednost hrane u Evropi. Cilj je da se obezbedi zajednički okvir koji se primenjuje za razvoj komunikacijskih pristupa riziku organima javnog zdravlja u različitim zemljama.

Komunikatori iz EFSA-e, država članica i Evropske komisije rade zajedno u Radnoj grupi Savetodavnog foruma za komunikacije (RGSFK). Ključni cilj te grupe je da promoviše saradnju i koherentnost u komunikaciji rizika, posebno između procenitelji rizika u zemljama članica i EFSA – jedan od ključnih prioriteta postavljenih u Strategiji komunikacije EFSA-e.

Ovaj dokument pruža informacije za sve zainteresovane strane u pogledu bezbednosti hrane, metoda za procenu rizika i zadataka Evropske uprave za bezbednost hrane.

Vodič za komunikaciju rizika u oblasti bezbednosti hrane možete preuzeti ovde.

Kategorije

Skorašnji članci

Veličina teksta
Kontrast