Javna rasprava o nacrtu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti hrane

Na predlog Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Odbor za privredu i finansije doneo je 14. oktobra 2015. godine odluku o sprovođenju javne rasprave o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti hrane (zaključak 05 Broj: 011-11040/2015).

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti hrane sprovodiće se u periodu od 15. oktobra do 3. novembra 2015. godine.

Učesnici u javnoj raspravi su predstavnici državnih organa i organizacija, naučna i stručna javnost, kao i druge zainteresovane strane.

Pozivaju se učesnici u javnoj raspravi da svoje primedbe, predloge i sugestije, u vreme trajanja javne rasprave, dostave Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, putem elektronske pošte na e-mail adresu: zakoni.rasprava@minpolj.gov.rs,  tako što će popuniti prilog Primedbe i predlozi u vezi sa Nacrtom zakona o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti hrane, koji je dat u nastavku ovog obaveštenja ili na adresu: Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, Nemanjina 22-26, Beograd.

Zaključak o sprovođenju javne rasprave i Program javne rasprave pogledati – ovde

Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti hrane pogledati – ovde

Obrazloženje Nacrta zakona pogledati – ovde

Pregled odredaba Zakona o bezbednosti hrane koje se menjaju, odnosno dopunjuju pogledati – ovde

Primedbe i predlozi u vezi sa Nacrtom zakona o izmenama i dopunama Zakona o  bezbednosti hrane pogledati – ovde

Izveštaj o održanoj javnoj raspravi o nacrtu zakona o izmenama i dopunamazakon o bezbednosti hrane pogledati – ovde

Kategorije

Veličina teksta
Kontrast